2. Ljetopisa 27:1-9

27  Jotam+ je imao 25 godina kad je postao kralj i vladao je 16 godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Jeruša, a bila je Sadokova kći.+  Činio je ono što je ispravno u Jehovinim očima, kao što je to činio i njegov otac Uzija.+ Ali za razliku od njega on nije ušao u dio Jehovinog hrama u koji nije smio ući.+ Međutim, narod je i dalje činio zlo.  Jotam je sagradio gornja vrata na Jehovinom domu+ i izveo mnoge građevinske radove na zidinama Ofela.+  Sagradio je i gradove+ u Judinim brdima,+ a u šumama je sagradio utvrde+ i kule.+  Ratovao je s kraljem Amonaca+ i nadjačao ga, tako da su mu Amonci te godine dali 100 talenata* srebra, 10 000 kora* pšenice i 10 000 kora ječma. Isto toliko platili su mu Amonci i druge i treće godine.+  Tako je Jotam bio sve moćniji jer je nepokolebljivo činio ono što je ispravno pred Jehovom, svojim Bogom.  A ostali događaji iz Jotamovog života, svi ratovi koje je vodio i sve što je činio, zapisani su u Knjizi o Izraelovim i Judinim kraljevima.+  Imao je 25 godina kad je postao kralj i vladao je 16 godina u Jeruzalemu.+  Naposljetku je Jotam umro* i pokopali su ga u Davidovom gradu,+ a nakon njega počeo je vladati njegov sin Ahaz.+

Bilješke

Talent je imao 34,2 kilograma. Vidi dodatak B14.
Kor je imao 220 litara. Vidi dodatak B14.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.