2. Ljetopisa 25:1-28

25  Amasija je imao 25 godina kad je postao kralj i vladao je 29 godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Joadana i bila je iz Jeruzalema.+  Činio je ono što je ispravno u Jehovinim očima, ali mu srce nije bilo potpuno odano njemu.  A kad je učvrstio svoju kraljevsku vlast, pobio je svoje sluge koji su ubili kralja, njegovog oca.+  Ali njihove sinove nije pogubio, nego je postupio prema onome što je zapisano u Zakonu, u Mojsijevoj knjizi, gdje je Jehova zapovjedio: “Neka očevi ne budu pogubljeni zbog svojih sinova i neka sinovi ne budu pogubljeni zbog svojih očeva! Neka svatko bude pogubljen zbog vlastitog grijeha!”+  Amasija je skupio Judejce i zapovjedio da se svi Judejci i Benjaminovci poredaju po svojim rodovima, pod zapovjedništvom tisućnika i stotnika.+ Kad je popisao one od 20 godina naviše,+ utvrdio je da ima 300 000 vrsnih ratnika sposobnih za boj, koji se znaju služiti kopljem i velikim štitom.  Osim toga, u Izraelu je za 100 talenata* srebra unajmio još 100 000 hrabrih ratnika.  Ali došao mu je sluga pravog Boga i rekao mu: “Kralju, neka s tobom ne ide izraelska vojska jer Jehova nije s Izraelom.+ Nije ni s kim od Efrajimovaca.  Idi sam i hrabro se bori u boju! Ne postupiš li tako, pravi bi te Bog mogao oboriti pred neprijateljem jer Bog ima moć da pomogne+ i da obori.”  Tada je Amasija rekao sluzi pravog Boga: “Ali što će onda biti sa 100 talenata koje sam dao izraelskim vojnicima?” Nato mu je sluga pravog Boga odgovorio: “Jehova ti može dati puno više od toga.”+ 10  I Amasija je odvojio vojnike koji su mu došli iz Efrajima te ih je poslao kući. Ali oni su se jako razljutili na Judu i vratili su se kući plamteći od gnjeva. 11  Tada se Amasija ohrabrio i poveo svoju vojsku u Slanu dolinu.+ Ondje je pobio 10 000 Seiraca.+ 12  Judejci su zarobili još 10 000 ljudi. Odveli su ih na vrh stijene te ih pobacali odozgo, pa su se svi razmrskali kad su pali dolje. 13  A vojnici koje je Amasija poslao natrag da ne idu s njim u boj+ napadali su Judine gradove, od Samarije+ do Bet-Horona.+ U njima su pobili 3000 ljudi te su odnijeli velik plijen. 14  Nakon što je Amasija pobio Edomce, vratio se kući i donio sa sobom bogove koje su štovali Seirci te ih je postavio sebi za bogove.+ Počeo im se klanjati i spaljivati im prinose. 15  Stoga se Jehova silno razljutio na Amasiju i poslao mu proroka, koji ga je upitao: “Zašto štuješ bogove tog naroda, koji nisu mogli izbaviti vlastiti narod iz tvoje ruke?”+ 16  Dok mu je on to govorio, kralj ga je upitao: “Jesmo li te postavili za kraljevog savjetnika?+ Ušuti!+ Zašto da te pogube?” Nato je prorok ušutio, ali je još rekao: “Znam da te Bog odlučio uništiti jer tako postupaš, a ne slušaš moj savjet.”+ 17  Nakon što je Judin kralj Amasija porazgovarao sa svojim savjetnicima, poslao je glasnike izraelskom kralju Joašu, Joahazovom sinu, Jehuovom unuku, i poručio mu: “Dođi da odmjerimo snage u boju*!”+ 18  Izraelski kralj Joaš poslao je Judinom kralju Amasiji ovakav odgovor: “Trnoviti korov na Libanonu poručio je libanonskom cedru: ‘Daj svoju kćer mom sinu za ženu!’ Ali neka libanonska divlja životinja prošla je onuda i izgazila trnoviti korov. 19  Ti kažeš: ‘Potukao sam Edomce.’+ Zbog toga ti se srce uzoholilo i tražiš slavu. No radije ostani kod kuće. Zašto izazivaš nevolju? Zar hoćeš da propadnete i ti i Juda s tobom?” 20  Ali Amasija nije poslušao.+ To se dogodilo jer je pravi Bog odlučio predati ih neprijatelju u ruke+ zato što su štovali edomske bogove.+ 21  Tako je došao izraelski kralj Joaš te su se on i Judin kralj Amasija sukobili kod Bet-Šemeša,+ koji pripada Judi. 22  I Izrael je porazio Judu, tako da su Judini vojnici pobjegli svaki svojoj kući*. 23  Izraelski kralj Joaš zarobio je kod Bet-Šemeša Judinog kralja Amasiju, Joaševog sina, Joahazovog* unuka. Potom ga je doveo u Jeruzalem te je srušio dio jeruzalemskog zida od Efrajimovih vrata+ pa do Ugaonih vrata,+ ukupno 400 lakata*. 24  Uzeo je sve zlato i srebro te sve predmete koji su bili u domu pravog Boga pod nadzorom Obed-Edoma* i u riznici kraljevog dvora,+ a usto je odveo taoce. Potom se vratio u Samariju. 25  Judin kralj Amasija,+ Joašev sin, živio je još 15 godina nakon smrti izraelskog kralja Joaša,+ Joahazovog sina.+ 26  A ostali događaji iz Amasijinog života, od početka do kraja, sve je to zapisano u Knjizi o Judinim i Izraelovim kraljevima. 27  Otkako je Amasija okrenuo leđa Jehovi, u Jeruzalemu se protiv njega kovala urota.+ Na koncu je pobjegao u Lakiš, ali za njim su u Lakiš poslali ljude koji su ga ondje ubili. 28  Odande su ga dovezli na kolima i pokopali ga među njegovim precima u Judinom gradu.

Bilješke

Talent je imao 34,2 kilograma. Vidi dodatak B14.
Ili: “da se nađemo licem u lice”.
Dosl.: “u svoje šatore”.
Otprilike 178 metara. Vidi dodatak B14.
Zvao se i Ahazija.
Moguće i: “u domu pravog Boga, a odveo je i Obed-Edoma”.