2. Ljetopisa 20:1-37

20  Poslije toga su Moapci+ i Amonci,+ a s njima i neki Amonimci*, krenuli u boj protiv Jošafata.  Jošafatu su javili: “Na tebe dolazi veliko mnoštvo s one strane mora*, iz Edoma.+ Eno ih u Hasason-Tamaru, to jest u En-Gediju.”+  Nato se Jošafat uplašio te je odlučio tražiti Jehovu.+ Stoga je oglasio post po svoj Judi.  I Judejci su se skupili da traže savjet od Jehove.+ Došli su iz svih Judinih gradova da Jehovu upitaju za savjet.  Tada je Jošafat stao pred okupljene stanovnike* Jude i Jeruzalema u Jehovinom domu, ispred novog dvorišta,  i rekao je: “Jehova, Bože naših predaka! Nisi li ti Bog na nebu+ i ne vladaš li ti nad kraljevstvima svih naroda?+ U tvojoj su ruci sila i moć i nitko ti se ne može oduprijeti.+  Nisi li ti, Bože naš, otjerao stanovnike ove zemlje pred svojim narodom Izraelom i dao je u trajni posjed potomstvu tvog prijatelja Abrahama?+  I oni su se naselili u njoj i sagradili ti u njoj svetište koje nosi tvoje ime+ te su rekli:  ‘Ako na nas dođe nevolja – mač, osuda, pošast ili glad – stat ćemo pred ovaj dom i pred tebe (jer ovaj se dom zove tvojim imenom)+ da te prizovemo u pomoć u svojoj nevolji, a ti nas usliši i izbavi.’+ 10  A sada su došli Amonci i Moapci i ljudi iz seirskih brda,+ kroz čiju zemlju nisi dao Izraelcima da prođu kad su izlazili iz Egipta. Izraelci su ih zaobišli i nisu ih istrijebili.+ 11  A oni nam sada uzvraćaju time što nas dolaze otjerati iz tvoje zemlje koju si nam dao u nasljedstvo.+ 12  Bože naš, zar im nećeš presuditi?+ Jer mi smo nemoćni pred ovim velikim mnoštvom koje dolazi na nas. Mi ne znamo što nam je činiti.+ Naše su oči uprte u tebe.”+ 13  Za to su vrijeme svi Judejci stajali pred Jehovom sa svojim ženama i djecom, čak i onom malenom. 14  Tada je usred okupljenog mnoštva Jehovin duh sišao na Jahaziela, sina Zaharije, sina Benaje, sina Jeiela, Matanijinog sina, levita od Asafovih potomaka. 15  On je rekao: “Poslušajte, svi Judejci i stanovnici Jeruzalema i ti, kralju Jošafate! Ovako vam kaže Jehova: ‘Ne bojte se i ne plašite se tog velikog mnoštva jer ovo nije vaš rat, nego Božji!+ 16  Sutra siđite i krenite na njih! Oni će se penjati usponom Sisom, a vi ćete ih sresti na kraju doline* pred jeruelskom pustinjom. 17  Nećete se vi boriti u ovom boju. Samo se postavite, mirno stojte+ i gledajte kako će vas Jehova spasiti.+ Juda i Jeruzaleme, ne bojte se i ne plašite se!+ Sutra krenite na njih i Jehova će biti s vama.’”+ 18  Tada se Jošafat poklonio licem do zemlje, a i svi Judejci i stanovnici Jeruzalema pali su pred Jehovom da se poklone Jehovi. 19  A leviti iz porodice Kehatovaca+ i Korahovaca ustali su i na sav glas hvalili Jehovu, Izraelovog Boga.+ 20  Sutradan su rano ujutro ustali i krenuli prema tekoanskoj+ pustinji. Kad su odlazili, Jošafat je stao pred njih i rekao: “Čujte me, Judejci i stanovnici Jeruzalema! Uzdajte se u Jehovu, svog Boga, pa ćete biti nepokolebljivi*. Uzdajte se u njegove proroke+ i pobijedit ćete.” 21  Nakon što se posavjetovao s narodom, izabrao je ljude da pjevaju+ Jehovi te da mu odjeveni u sveto ruho upućuju hvale idući pred naoružanim ratnicima i govoreći: “Zahvaljujte Jehovi, jer njegova vjerna ljubav traje vječno!”+ 22  Kad su oni počeli radosno pjevati hvalospjeve, Jehova je postavio zasjedu Amoncima i Moapcima i ljudima iz seirskih brda koji su došli napasti Judu, tako da su oni počeli ubijati jedni druge.+ 23  Amonci i Moapci navalili su na stanovnike seirskih brda+ da ih pobiju i istrijebe. A nakon što su istrijebili stanovnike seirskih brda, međusobno su se pobili.+ 24  Kad su Judejci došli do stražarske kule u pustinji+ i pogledali prema mnoštvu, ugledali su mrtva tijela koja su ležala po zemlji.+ Nitko nije preživio. 25  I Jošafat je sa svojim ljudima došao pokupiti plijen. Našli su kod njih mnogo blaga, odjeće i dragocjenosti. Uzimali su plijen sve dok ga nisu toliko nakupili da više nisu mogli nositi.+ Trebala su im tri dana da odnesu plijen jer ga je bilo mnogo. 26  Četvrtog dana skupili su se u dolini Beraki i ondje su hvalili* Jehovu. Zato su toj dolini dali ime Beraka*,+ koje nosi do današnjeg dana. 27  Potom su se svi Judejci i stanovnici Jeruzalema, s Jošafatom na čelu, radosno vratili u Jeruzalem jer ih je Jehova razveselio pobjedom nad njihovim neprijateljima.+ 28  Ušli su u Jeruzalem sa psaltirima, harfama+ i trubama+ te su došli do Jehovinog doma.+ 29  Strah od Boga obuzeo je sva kraljevstva na zemlji kad su čula da se Jehova borio protiv Izraelovih neprijatelja.+ 30  Tako je Jošafatovo kraljevstvo bilo u miru i njegov Bog dao mu je mir na svim njegovim granicama.+ 31  I Jošafat je kraljevao nad Judom. Imao je 35 godina kad je postao kralj i vladao je 25 godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Azuba, a bila je Šilhijeva kći.+ 32  Išao je stopama svog oca Ase.+ Nije odstupio od toga i činio je ono što je ispravno u Jehovinim očima.+ 33  No obredne uzvišice nisu bile uklonjene.+ Narod još nije u svom srcu odlučio služiti* Bogu svojih predaka.+ 34  A ostali događaji iz Jošafatovog života, od početka do kraja, zabilježeni su u zapisima Hananijevog+ sina Jehua,+ koji su uvršteni u Knjigu o izraelskim kraljevima. 35  Kasnije je Judin kralj Jošafat sklopio savez s izraelskim kraljem Ahazijom, koji je činio zlo.+ 36  Udružio se s njim da naprave brodove koji će ploviti u Taršiš.+ Tako su napravili brodove u Esjon-Geberu.+ 37  Ali Eliezer, sin Dodavahua iz Mareše, prorokovao je protiv Jošafata i rekao mu: “Budući da si sklopio savez s Ahazijom, Jehova će uništiti tvoja djela.”+ Tako su se brodovi razbili+ i nisu mogli ploviti u Taršiš.

Bilješke

Moguće i: “Meunimci”.
Po svemu sudeći, riječ je o Mrtvom moru.
Ili: “pred skupštinu”. Vidi izraz “skupština” u Rječniku.
Ili: “vadija”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Ili: “ustrajni”.
Dosl.: “blagoslivljali”.
“Beraka” znači “blagoslov”.
Ili: “nije pripremio svoje srce da služi”.