2. Ljetopisa 14:1-15

14  Naposljetku je Abija umro* i pokopali su ga u Davidovom gradu.+ Nakon njega počeo je vladati njegov sin Asa. U njegovo je vrijeme zemlja bila u miru deset godina.  Asa je činio ono što je dobro i ispravno u očima Jehove, njegovog Boga.  Uklonio je žrtvenike tuđih bogova+ i obredne uzvišice, porazbijao obredne stupove+ i posjekao obredna debla*.+  I naredio je Judejcima da štuju* Jehovu, Boga svojih predaka, i da se drže Zakona i zapovijedi.  Ujedno je iz svih Judinih gradova uklonio obredne uzvišice i kadione stalke.+ Za njegove je vladavine u kraljevstvu vladao mir.  Sagradio je utvrđene gradove u Judi+ jer je u zemlji vladao mir. Nitko se nije zaratio s njim tih godina jer mu je Jehova dao mir.+  Asa je rekao Judejcima: “Sagradimo te gradove i opašimo ih zidinama, načinimo kule,+ gradska vrata i zasune! Zemlja je još uvijek naša jer smo služili Jehovi*, svom Bogu. Služili smo mu i on nam je dao mir na svim našim granicama.” Tako su sagradili te gradove.+  Asa je imao vojsku od 300 000 Judejaca, koji su nosili velike štitove i koplja, te 280 000 Benjaminovaca, hrabrih ratnika koji su nosili male štitove* i bili naoružani lukovima.+  Na njih je krenuo Etiopljanin Zerah s vojskom od 1 000 000 ljudi i 300 bojnih kola.+ Kad je došao do Mareše,+ 10  Asa je pošao u boj protiv njega. I postrojili su se u dolini Sefati kod Mareše. 11  Tada je Asa zavapio k Jehovi, svom Bogu:+ “Jehova, tebi je svejedno trebaš li pomoći moćnom* ili nejakom narodu.+ Pomozi nam, Jehova, Bože naš, jer se u tebe uzdamo+ i u tvoje smo ime krenuli na ovo mnoštvo.+ Jehova, ti si naš Bog, ne daj da te smrtni čovjek nadjača!”+ 12  Tako je Jehova porazio Etiopljane pred Asom i pred Judejcima te su se Etiopljani dali u bijeg.+ 13  Asa i ljudi koji su bili s njim progonili su ih sve do Gerara.+ Ubijali su Etiopljane dok ih nisu sve pobili. Tako su ih Jehova i njegova vojska potukli. Nakon toga Judejci su odnijeli vrlo velik plijen. 14  Potom su osvojili sve gradove oko Gerara jer je njihove stanovnike obuzeo strah od Jehove. I oplijenili su sve te gradove jer je u njima bilo mnogo toga što su mogli odnijeti. 15  Napali su i pastirske šatore te su zaplijenili mnogo sitne stoke i deva, a zatim su se vratili u Jeruzalem.

Bilješke

Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.
Dosl.: “traže”.
Dosl.: “tražili Jehovu”.
Takve su štitove obično nosili strijelci.
Dosl.: “mnogobrojnom”.