2. Ljetopisa 13:1-22

13  Osamnaeste godine Jeroboamovog kraljevanja Abija je postao kralj u Judi.+  Tri je godine vladao u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Mikaja+ i bila je kći Uriela iz Gibee.+ Između Abije i Jeroboama izbio je rat.+  Abija je pošao u boj s vojskom od 400 000 hrabrih, vrsnih ratnika.+ Jeroboam se s 800 000 vrsnih i hrabrih ratnika postrojio za boj protiv njega.  Abija je stao na obronak Semarajimske gore, koja je u efrajimskim brdima, pa je rekao: “Čujte me, Jeroboame i svi Izraelci!  Ne znate li da je Jehova, Izraelov Bog, na temelju osoljenog saveza* dao Davidu – njemu i njegovim sinovima+ – kraljevsku vlast nad Izraelom za sva vremena?+  Ali Nebatov sin Jeroboam,+ sluga Davidovog sina Salamuna, pobunio se protiv svog gospodara.+  Oko njega su se skupili besposleni i pokvareni ljudi. Oni su nadjačali Salamunovog sina Roboama, koji je bio mlad i strašljiv te im se nije mogao oduprijeti.  A vi sada mislite da se možete oduprijeti Jehovinom kraljevstvu koje je u ruci Davidovih potomaka jer vas je mnogo i imate sa sobom zlatnu telad koju je Jeroboam načinio da vam budu bogovi.+  Niste li otjerali Jehovine svećenike,+ Aronove potomke, i levite te postavili svoje svećenike kao narodi drugih zemalja?+ Tko je god došao i prinio junca i sedam ovnova mogao je postati svećenik lažnih bogova*. 10  Ali naš je Bog Jehova,+ mi ga nismo ostavili. Naši svećenici, koji su Aronovi potomci, služe Jehovi, a leviti im pomažu. 11  Oni svako jutro i svaku večer+ spaljuju Jehovi žrtve paljenice, a i mirisni kad.+ Brinu se da na stolu od čistog zlata budu naslagani kruhovi*+ i svaku večer pale uljanice+ na zlatnom svijećnjaku.+ Mi činimo ono što od nas traži Jehova, naš Bog, a vi ste ga ostavili. 12  Znajte da je uz nas pravi Bog, on nas vodi. Njegovi svećenici spremni su trubama oglasiti poziv za boj protiv vas. Izraelci, nemojte se boriti protiv Jehove, Boga svojih predaka, jer nećete pobijediti!”+ 13  Ali Jeroboam je poslao ljude da im dođu s leđa i postave zasjedu, tako da je Judejcima sprijeda bila vojska, a straga zasjeda. 14  Kad su se Judejci okrenuli, vidjeli su da ih napadaju i sprijeda i straga. Stoga su zavapili k Jehovi,+ a svećenici su glasno zatrubili u trube. 15  I Judejci su se oglasili bojnim poklikom. A kad su uzviknuli bojni poklik, pravi je Bog porazio Jeroboama i sve Izraelce pred Abijom i Judejcima. 16  Izraelci su se dali u bijeg pred Judejcima i Bog ih je predao njima u ruke. 17  Abija i njegovi ljudi pobili su ih u velikom pokolju – palo je 500 000 vrsnih izraelskih ratnika. 18  Tako su Izraelci tada bili poniženi, a Judejci su ih nadjačali jer su se uzdali u Jehovu, Boga svojih predaka.+ 19  Abija je krenuo u potjeru za Jeroboamom i oduzeo mu njegove gradove – Betel+ s okolnim mjestima, Ješanu s okolnim mjestima i Efrajin+ s okolnim mjestima. 20  Za vrijeme Abijinog života Jeroboam više nikad nije stekao moć koju je imao prije. Na koncu ga je Jehova kaznio te je umro.+ 21  No Abija je postao moćan. Imao je 14 žena,+ koje su mu rodile 22 sina i 16 kćeri. 22  A ostali događaji iz Abijinog života, njegova djela i njegove riječi, sve je to zabilježeno u zapisima* proroka Ida.+

Bilješke

Odnosno trajnog i nepromjenjivog saveza.
Dosl.: “onih koji nisu bogovi”.
Riječ je o kruhovima koji su se stavljali pred Boga.
Ili: “tumačenjima”.