2. Ljetopisa 12:1-16

12  Ubrzo nakon što je Roboam učvrstio svoju kraljevsku vlast+ i postao moćan, prestao se držati Jehovinog zakona,+ a svi su se Izraelci poveli za njim.  Pete godine Roboamovog kraljevanja egipatski je kralj Šišak+ krenuo u pohod na Jeruzalem jer je narod bio nevjeran Jehovi.  Imao je 1200 bojnih kola, 60 000 konjanika i nebrojeno mnogo vojnika – Libijaca, Sukijaca i Etiopljana+ – koji su došli s njim iz Egipta.  Osvojio je utvrđene gradove u Judi i došao do Jeruzalema.  Tada je prorok Šemaja+ došao k Roboamu i Judinim poglavarima koji su se skupili u Jeruzalemu zbog Šišaka te im rekao: “Ovako kaže Jehova: ‘Vi ste ostavili mene, pa i ja ostavljam vas+ i predajem vas u ruke Šišaku.’”  Tada su se izraelski poglavari i kralj ponizili+ te su rekli: “Jehova je pravedan.”  Kad je Jehova vidio da su se ponizili, Šemaji je došla Jehovina objava: “Ponizili su se. Neću ih zatrti,+ nego ću ih uskoro izbaviti. Neću izliti svoj gnjev na Jeruzalem preko Šišaka.  Ali postat će njegovi sluge, pa će shvatiti kako je služiti meni, a kako je služiti kraljevima drugih zemalja.”  Tako je egipatski kralj Šišak napao Jeruzalem. Uzeo je blago iz Jehovinog doma+ i blago iz kraljevog dvora. Uzeo je sve, pa tako i zlatne štitove koje je načinio Salamun.+ 10  Umjesto njih kralj Roboam načinio je bakrene štitove i povjerio ih zapovjednicima straže koja je stajala na ulazu u kraljev dvor. 11  Kad je god kralj išao u Jehovin dom, stražari su dolazili i nosili ih, a potom su ih vraćali u stražarnicu. 12  Budući da se kralj ponizio, Jehova se prestao gnjeviti na njega+ i nije potpuno zatro grad.+ A i kod Judejaca se našlo nešto dobro.+ 13  Kralj Roboam učvrstio je svoju vlast u Jeruzalemu i nastavio vladati. Roboam je imao 41 godinu kad je postao kralj i vladao je 17 godina u Jeruzalemu, gradu koji je Jehova izabrao među svim gradovima izraelskih plemena da se u njemu slavi* njegovo ime. Kraljeva majka zvala se Naama i bila je Amonka.+ 14  Ali činio je zlo jer nije u svom srcu odlučio služiti Jehovi*.+ 15  Ostali događaji iz Roboamovog života, od početka do kraja, sve je to navedeno u rodoslovnom zapisu, među zapisima proroka Šemaje+ i vidioca Ida.+ A Roboam i Jeroboam neprestano su međusobno ratovali.+ 16  Naposljetku je Roboam umro* i bio je pokopan u Davidovom gradu.+ Nakon njega počeo je vladati njegov sin Abija.+

Bilješke

Ili: “da u njemu prebiva”.
Dosl.: “tražiti Jehovu”.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.