2. Ljetopisa 11:1-23

11  Čim je Roboam došao u Jeruzalem, okupio je ljude iz Judinog i Benjaminovog plemena,+ 180 000 vrsnih ratnika, da se bore protiv Izraela i da vrate kraljevstvo Roboamu.+  Tada je Šemaji,+ sluzi pravog Boga, došla Jehovina objava:  “Kaži Salamunovom sinu Roboamu, Judinom kralju, i svim Izraelcima u Judi i Benjaminu:  ‘Ovako kaže Jehova: “Ne idite i ne borite se protiv svoje braće! Vratite se svaki svojoj kući, jer ja sam prouzročio da se to dogodi.”’”+ I oni su poslušali Jehovinu riječ i vratili se kući te nisu napali Jeroboama.  Roboam je živio u Jeruzalemu i utvrdio je gradove u Judi.  Utvrdio je Betlehem,+ Etam, Tekou,+  Bet-Sur, Soko,+ Adulam,+  Gat,+ Marešu, Zif,+  Adorajim, Lakiš,+ Azeku,+ 10  Soru, Ajalon+ i Hebron.+ To su bili gradovi koje je utvrdio u Judi i Benjaminu. 11  Osim toga, ojačao je te gradove. Postavio je u njima zapovjednike i dopremio zalihe hrane, ulja i vina 12  te je u svaki grad dopremio velike štitove i koplja. Tako ih je veoma ojačao. A Juda i Benjamin ostali su pod njegovom vlašću. 13  Svećenici i leviti koji su živjeli diljem Izraela došli su k njemu iz svih svojih krajeva i stali na njegovu stranu. 14  Levijevci su ostavili svoje pašnjake i posjede+ te su došli u Judu i Jeruzalem jer im Jeroboam i njegovi sinovi više nisu dali da služe kao Jehovini svećenici.+ 15  Jeroboam je postavio svoje svećenike za obredne uzvišice+ te za štovanje demona jarčjeg lika*+ i kipova teleta koje je načinio.+ 16  Ljudi iz svih izraelskih plemena koji su svim srcem odlučili služiti Jehovi*, Izraelovom Bogu, došli su za Levijevcima u Jeruzalem kako bi prinosili žrtve Jehovi, Bogu svojih predaka.+ 17  Tri su godine jačali Judino kraljevstvo i podupirali Salamunovog sina Roboama. Tri su godine išli Davidovim i Salamunovim stopama. 18  Roboam je uzeo za ženu Mahalatu, koja je bila kći Davidovog sina Jerimota i Abihajile, kćeri Jišajevog sina Elijaba.+ 19  Ona mu je rodila sinove Jeuša, Šemariju i Zahama. 20  Poslije nje za ženu je uzeo Abšalomovu+ unuku Maaku. Ona mu je rodila Abiju,+ Ataja, Zizu i Šelomita. 21  Roboam je Abšalomovu unuku Maaku volio više od svih svojih žena i inoča,+ a imao je 18 žena i 60 inoča, koje su mu rodile 28 sinova i 60 kćeri. 22  Roboam je postavio Maakinog sina Abiju za poglavara i vođu svojoj braći jer ga je htio postaviti za kralja. 23  Postupio je mudro i poslao neke od svojih sinova u sve krajeve Jude i Benjamina, u sve utvrđene gradove.+ Obilno ih je opskrbio svime što su trebali te ih je oženio s mnogo žena.

Bilješke

Dosl.: “jaraca”.
Dosl.: “tražiti Jehovu”.