2. Kraljevima 3:1-27

3  Ahabov sin Joram+ u Samariji je počeo kraljevati nad Izraelom osamnaeste godine vladavine Judinog kralja Jošafata i vladao je 12 godina.  Činio je ono što je zlo u Jehovinim očima, ali ne onoliko koliko su to činili njegov otac i njegova majka. Naime, on je uklonio Baalov obredni stup koji je bio napravio njegov otac.+  No činio je iste grijehe na koje je Nebatov sin Jeroboam navodio Izraela.+ Nije ih prestao činiti.  Moapski kralj Meša bavio se ovčarstvom i plaćao je izraelskom kralju danak od 100 000 janjaca i 100 000 nestriženih ovnova.  No čim je Ahab umro,+ moapski kralj pobunio se protiv izraelskog kralja.+  Stoga je u to vrijeme kralj Joram izišao iz Samarije i okupio sve Izraelce.  Potom je poslao glasnike Judinom kralju Jošafatu i poručio mu: “Moapski kralj pobunio se protiv mene. Hoćeš li poći sa mnom u rat protiv Moaba?” A ovaj je odgovorio: “Poći ću!+ Ti i ja smo jedno. Moj će narod ići s tvojim narodom. Moji će konji ići s tvojim konjima.”+  Zatim je upitao: “Kojim ćemo putem ići?” A on je odgovorio: “Kroz edomsku pustinju.”  Tako je izraelski kralj krenuo u vojni pohod s Judinim kraljem i edomskim+ kraljem. Nakon što su sedam dana išli zaobilaznim putem, ponestalo im je vode za vojsku i za stoku koju su vodili sa sobom. 10  Tada je izraelski kralj povikao: “Jao nama! Jehova je pozvao nas trojicu kraljeva da nas preda u ruke Moapcima!” 11  A Jošafat je rekao: “Zar ovdje nema nijednog Jehovinog proroka da preko njega pitamo Jehovu za savjet?”+ Tada je jedan od slugu izraelskog kralja odgovorio: “Tu je Šafatov sin Elizej,+ koji je bio Ilijin sluga*.”+ 12  A Jošafat je rekao: “Jehova govori preko njega.” Tako su izraelski kralj te Jošafat i edomski kralj otišli k njemu. 13  A Elizej je rekao izraelskom kralju: “Zašto si došao k meni?*+ Idi k prorocima svog oca i k prorocima svoje majke!”+ Ali izraelski kralj kazao mu je: “Nemoj me odbiti jer Jehova je pozvao nas trojicu kraljeva da nas preda u ruke Moapcima.” 14  A Elizej je odvratio: “Zaklinjem se Jehovom nad vojskama, živim Bogom kojem služim*, ne bih te ni pogledao niti bih se obazirao na tebe da ne poštujem Judinog kralja Jošafata!+ 15  Dovedite mi sada nekog čovjeka koji svira harfu!”+ Čim je svirač počeo svirati, Jehovin duh* došao je na Elizeja.+ 16  I on je rekao: “Ovako kaže Jehova: ‘Iskopajte u ovoj dolini* mnogo jaraka 17  jer ovako kaže Jehova: “Nećete vidjeti vjetra niti ćete vidjeti kiše, a ova će se dolina ipak napuniti vodom,+ pa ćete piti i vi i vaša stoka i ostale vaše životinje.”’ 18  No to je sitnica za Jehovu+ – on će vam još i Moapce predati u ruke.+ 19  A vi razorite sve utvrđene gradove+ i sve važne gradove, posijecite sva dobra stabla, zatrpajte sve izvore vode i zaspite kamenjem svaku plodnu njivu, tako da na njoj više ništa ne može rasti!”+ 20  I ujutro, u vrijeme prinošenja žitne žrtve,+ odjednom je došla voda iz smjera Edoma i zemlja se napunila vodom. 21  Svi su Moapci čuli da su se kraljevi došli boriti protiv njih, pa su sazvali sve koji su bili sposobni za rat te su postavili vojnike na granicu. 22  Kad su rano ujutro ustali i kad je sunce zasjalo nad vodom, Moapcima sa suprotne strane voda se učinila crvena kao krv. 23  I rekli su: “To je krv! Zacijelo su se kraljevi pobili mačem. Zato sad pođi u pljačku,+ Moabe!” 24  Ali kad su Moapci došli u izraelski tabor, Izraelci su navalili na njih, pa su se oni dali u bijeg.+ I Izraelci su ih progonili i prodrli u Moab, ubijajući Moapce pred sobom. 25  Srušili su gradove, bacili su svaki po kamen na svaku plodnu njivu dok je nisu zasuli, zatrpali su sve izvore vode+ i posjekli sva dobra stabla.+ Ostao je samo Kir-Hareset,+ opasan kamenim zidinama. I njega su praćkari opkolili i napali. 26  Kad je moapski kralj vidio da je izgubio bitku, uzeo je sa sobom 700 ljudi naoružanih mačem i pokušao se probiti do edomskog kralja,+ ali nije uspio. 27  Stoga je uzeo svog prvorođenca, koji je trebao vladati nakon njega, te ga je na zidu prinio kao žrtvu paljenicu.+ Tada se podignuo silan gnjev na Izraelce, pa su oni otišli od moapskog kralja i vratili se u svoju zemlju.

Bilješke

Ili: “koji je Iliji vodom polijevao ruke”.
Ili: “Što ja imam s tobom?”
Dosl.: “pred kojim stojim”.
Dosl.: “ruka”.
Ili: “u ovom vadiju”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.