2. Kraljevima 21:1-26

21  Manaše+ je imao 12 godina kad je postao kralj i vladao je 55 godina u Jeruzalemu.+ Majka mu se zvala Hefsiba.  Činio je ono što je zlo u Jehovinim očima i radio iste gadosti kao i narodi+ koje je Jehova otjerao pred Izraelcima.+  Ponovno je načinio obredne uzvišice koje je uništio njegov otac Ezekija,+ podignuo je žrtvenike Baalu i načinio obredno deblo*,+ kao što je bio učinio i izraelski kralj Ahab.+ Klanjao se svoj nebeskoj vojsci* i štovao je.+  Načinio je i žrtvenike u Jehovinom domu,+ za koji je Jehova rekao: “U Jeruzalemu će se slaviti moje ime.”+  I načinio je žrtvenike svoj nebeskoj vojsci+ u oba dvorišta Jehovinog doma.+  Vlastitog je sina žrtvovao u vatri*, vračao je, proricao po znamenju+ i postavio ljude da prizivaju duhove i proriču budućnost.+ Činio je mnogo toga što je zlo u Jehovinim očima i tako ga je vrijeđao.  Načinio je i rezbareni kip Ašere*+ te ga postavio u dom za koji je Jehova rekao Davidu i njegovom sinu Salamunu: “U ovom domu i u Jeruzalemu, koji sam izabrao među svim gradovima izraelskih plemena, vječno će se slaviti moje ime.+  I nikad više neću dati da Izraelci budu otjerani iz zemlje koju sam dao njihovim precima+ budu li se savjesno držali svega što sam im zapovjedio,+ cijelog zakona koji im je dao moj sluga Mojsije.”  Ali Izraelci nisu poslušali i Manaše ih je odveo na krivi put. Naveo ih je da čine još veće zlo nego narodi koje je Jehova istrijebio pred njima.+ 10  A Jehova je ovako govorio preko svojih slugu, proroka:+ 11  “Judin kralj Manaše činio je sve te gadosti. Činio je veće zlo nego svi Amorejci+ prije njega,+ a i Judu je naveo na grijeh svojim odvratnim idolima*. 12  Zato ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ‘Nanijet ću Jeruzalemu i Judi takvu nevolju+ da će se svatko tko čuje za nju zaprepastiti*.+ 13  Rastegnut ću nad Jeruzalemom isto mjerno uže+ kao nad Samarijom+ i upotrijebiti istu mjernu spravu* kao nad Ahabovom obitelji.+ I izbrisat ću Jeruzalem kao što se briše zdjela – obriše se pa se preokrene.+ 14  Napustit ću ostatak onih koji su moje vlasništvo+ i predat ću ih u ruke njihovim neprijateljima, pa će oni i njihova imovina postati plijen svim njihovim neprijateljima+ 15  jer su činili ono što je zlo u mojim očima i vrijeđali me od dana kad su njihovi preci izašli iz Egipta pa sve do danas.’”+ 16  Osim toga, Manaše je prolio mnogo nevine krvi, toliko da je njome napunio Jeruzalem od jednog kraja do drugoga.+ Usto je sagriješio tako što je Judu naveo da griješi, da čini ono što je zlo u Jehovinim očima. 17  A ostali događaji iz Manašeovog života, sva njegova djela i grijesi koje je počinio, sve je to zapisano u ljetopisima Judinih kraljeva. 18  Naposljetku je Manaše umro* i bio je pokopan u vrtu svog dvora, u Uzinom vrtu.+ Nakon njega počeo je vladati njegov sin Amon. 19  Amon+ je imao 22 godine kad je postao kralj i vladao je dvije godine u Jeruzalemu.+ Majka mu se zvala Mešulemeta i bila je kći Harusa iz Jotbe. 20  Činio je ono što je zlo u Jehovinim očima, kao što je to činio i njegov otac Manaše.+ 21  U svemu je išao stopama svog oca te je štovao odvratne idole koje je štovao i njegov otac i klanjao im se.+ 22  Tako je ostavio Jehovu, Boga svojih predaka, i nije išao Jehovinim putem.+ 23  Na koncu su se sluge kralja Amona urotili protiv njega i ubili ga u njegovom dvoru. 24  No narod je pobio sve koji su se urotili protiv kralja Amona te je umjesto njega postavio za kralja njegovog sina Jošiju.+ 25  A ostali događaji iz Amonovog života, sva njegova djela, sve je to zapisano u ljetopisima Judinih kraljeva. 26  Pokopali su ga u njegovom grobu u Uzinom vrtu,+ a nakon njega počeo je vladati njegov sin Jošija.+

Bilješke

Odnosno nebeskim tijelima.
Dosl.: “proveo kroz vatru”.
Ili: “obrednog debla”. Vidi izraz “obredno deblo” u Rječniku.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan riječi koja znači “izmet”. Njime se izražavao prezir.
Dosl.: “da će svakome tko čuje za nju zujati u oba uha”.
Ili: “visak”.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.