2. Kraljevima 17:1-41

17  Dvanaeste godine vladavine Judinog kralja Ahaza Elin sin Hošea+ u Samariji je počeo kraljevati nad Izraelom i vladao je devet godina.  Činio je ono što je zlo u Jehovinim očima, ali ne onoliko koliko su to činili izraelski kraljevi koji su bili prije njega.  Asirski kralj Salmanasar napao je Hošeu+ te mu je on postao sluga i plaćao mu danak.+  Ali asirski kralj otkrio je da Hošea kuje urotu, jer je Hošea bio poslao glasnike egipatskom+ kralju Sou i nije donio danak asirskom kralju kao što je to činio svake godine. Zato ga je asirski kralj zatvorio i svezanog držao u zatvoru.  Asirski kralj napao je svu zemlju, a kad je došao do Samarije, opsjedao ju je tri godine.  Devete godine Hošeine vladavine asirski kralj osvojio je Samariju.+ Odveo je Izraelce u izgnanstvo+ u Asiriju te ih je naselio u Halahu i Haboru na rijeci Gozanu+ i u medijskim gradovima.+  To se dogodilo zato što su Izraelci griješili Jehovi, svom Bogu, koji ih je izveo iz Egipta i izbavio od vlasti faraona, egipatskog kralja.+ Izraelci su štovali druge bogove+  i živjeli su po običajima naroda koje je Jehova otjerao pred njima i po običajima koje su uveli izraelski kraljevi.  Izraelci su činili ono što nije ispravno u očima Jehove, njihovog Boga. Gradili su obredne uzvišice po svim svojim naseljima,+ od stražarskih kula do utvrđenih gradova*. 10  Podizali su sebi obredne stupove i obredna debla*+ na svakom visokom brijegu i pod svakim stablom koje se zeleni.+ 11  I na svim su obrednim uzvišicama spaljivali prinose kao što su to činili narodi koje je Jehova bio otjerao pred njima.+ Činili su zla djela kojima su vrijeđali Jehovu. 12  Štovali su odvratne idole*+ iako im je Jehova bio rekao: “Ne činite to!”+ 13  Jehova je upozoravao Izraela i Judu preko svih svojih proroka i svih svojih vidjelaca:+ “Prestanite činiti zlo!+ Držite se mojih zapovijedi i mojih odredbi, svega što je zapisano u zakonu koji sam dao vašim precima i koji sam vam prenio preko svojih slugu, proroka.” 14  Ali oni nisu poslušali, nego su ostali tvrdoglavi* kao i njihovi preci koji nisu vjerovali Jehovi, svom Bogu.+ 15  Odbacili su njegove uredbe i savez+ koji je sklopio s njihovim precima. Zanemarivali su upozorenja koja im je davao.+ Štovali su bezvrijedne idole,+ pa su i sami postali bezvrijedni.+ Oponašali su okolne narode premda im je Jehova zapovjedio da ih ne oponašaju.+ 16  Odbacili su sve zapovijedi Jehove, svog Boga, i načinili su dva lijevana* kipa teleta+ i obredno deblo*+ te su se klanjali svoj nebeskoj vojsci*+ i štovali Baala.+ 17  Osim toga, svoje su sinove i svoje kćeri žrtvovali u vatri*,+ gatali su+ i proricali po znamenju te su svjesno činili* ono što je zlo u Jehovinim očima i tako ga vrijeđali. 18  Zato se Jehova jako rasrdio na Izraela, pa ga je odbacio da ga više ne gleda.+ Nije ostavio nikog osim Judinog plemena. 19  Ni Juda nije slušao zapovijedi Jehove, svog Boga,+ nego se držao istih običaja kao i Izrael.+ 20  Jehova je odbacio sve Izraelove potomke te im je nanosio sramotu i predavao ih u ruke pljačkašima sve dok ih nije posve napustio. 21  Otrgnuo je Izraelce od Davidovog doma, a oni su sebi za kralja postavili Nebatovog sina Jeroboama.+ No Jeroboam je naveo Izraelce da ostave Jehovu i da učine velik grijeh. 22  Izraelci su činili sve grijehe koje je činio i Jeroboam.+ Nisu ih prestali činiti 23  sve dok Jehova nije odbacio Izraela da ga više ne gleda, kao što je bio rekao preko svih svojih slugu, proroka.+ Tako je Izrael bio odveden iz svoje zemlje i izgnan u Asiriju,+ gdje se nalazi i danas. 24  Potom je asirski kralj doveo ljude iz Babilona, Kute, Ave, Hamata i Sefarvajima+ i naselio ih u samarijskim gradovima umjesto Izraelaca. Oni su zauzeli Samariju i živjeli u njenim gradovima. 25  Kad su počeli ondje živjeti, nisu štovali Jehovu*. Stoga je Jehova poslao među njih lavove,+ koji su ih ubijali. 26  Tada su javili asirskom kralju: “Narodi koje si odveo u izgnanstvo i naselio po gradovima u Samariji ne znaju kako treba štovati Boga* te zemlje. Zato on šalje na njih lavove koji ih ubijaju, jer nitko ne zna kako treba štovati Boga te zemlje.” 27  Nato je asirski kralj zapovjedio: “Pošaljite u tu zemlju jednog od svećenika koje ste odande odveli u izgnanstvo. Neka se vrati i nastani se ondje i neka ih pouči kako trebaju štovati Boga one zemlje.” 28  Tako se jedan od svećenika koji su iz Samarije bili odvedeni u izgnanstvo vratio u Betel+ i nastanio se u njemu. I on ih je učio kako da štuju Jehovu*.+ 29  Ali svaki je narod načinio svog boga* i postavio ga u svetišta na uzvišicama koje su bili načinili Samarićani. Svaki je narod to učinio u gradovima u kojima je živio. 30  Tako su ljudi iz Babilona načinili Sukot-Benota, oni iz Kuta načinili su Nergala, oni iz Hamata+ načinili su Ašimu, 31  a Avijci su načinili Nibhaza i Tartaka. Sefarvajimci su u vatri spaljivali svoje sinove u čast sefarvajimskim bogovima+ Adrameleku i Anameleku. 32  Iako su štovali Jehovu, postavili su ljude iz svog naroda da služe kao svećenici na obrednim uzvišicama, pa su oni za njih vršili službu u svetištima na uzvišicama.+ 33  Štovali su Jehovu, ali su štovali i svoje bogove kao što su to činili narodi* u zemljama iz kojih su bili preseljeni.+ 34  Oni se sve do današnjeg dana drže svojih starih vjerskih običaja. Ne štuju Jehovu niti postupaju prema odredbama, naredbama, zakonima i zapovijedima što ih je Jehova dao sinovima Jakova, kojem je promijenio ime u Izrael.+ 35  Kad je Jehova sklopio savez s njima,+ zapovjedio im je: “Nemojte štovati druge bogove, ne klanjajte im se, ne služite im niti im prinosite žrtve.+ 36  Štujte Jehovu,+ koji vas je izveo iz Egipta velikom silom i snažnom rukom,+ njemu se klanjajte i njemu prinosite žrtve. 37  Uvijek se vjerno držite uredbi, naredbi, zakona i zapovijedi koje vam je napisao.+ Nemojte štovati druge bogove. 38  Nemojte zaboraviti savez koji sam sklopio s vama+ i nemojte štovati druge bogove. 39  Štujte Jehovu, svog Boga, jer će vas on izbaviti od svih vaših neprijatelja.” 40  Ali ti narodi nisu poslušali, nego su se držali svojih starih vjerskih običaja.+ 41  Tako su štovali Jehovu,+ ali štovali su i svoje rezbarene kipove. Njihovi sinovi i njihovi unuci sve do današnjeg dana čine sve kako su činili i njihovi preci.

Bilješke

Odnosno u svim mjestima, i onima koja su imala malo stanovnika i onima koja su bila gusto naseljena.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan riječi koja znači “izmet”. Njime se izražavao prezir.
Ili: “tvrdovrati”.
Odnosno nebeskim tijelima.
Ili: “metalna”.
Dosl.: “provodili kroz vatru”.
Ili: “te su se prodali kako bi činili”.
Dosl.: “nisu se bojali Jehove”.
Ili: “ne poznaju vjerske običaje koji su po volji Bogu”.
Dosl.: “da se boje Jehove”.
Ili: “svoje bogove”.
Ili: “po vjerskim običajima naroda”.