2. Kraljevima 16:1-20

16  Sedamnaeste godine vladavine Remalijinog sina Pekaha Ahaz,+ sin Judinog kralja Jotama, postao je kralj.  Ahaz je imao 20 godina kad je postao kralj i vladao je 16 godina u Jeruzalemu. Nije činio ono što je ispravno u očima Jehove, njegovog Boga, kao što je to činio njegov predak David.+  Naprotiv, išao je stopama izraelskih kraljeva+ i čak je svog sina žrtvovao u vatri*,+ po odvratnom običaju naroda+ koje je Jehova otjerao pred Izraelcima.  Ujedno je prinosio žrtve i spaljivao prinose na obrednim uzvišicama,+ na bregovima i pod svakim stablom koje se zeleni.+  U to su vrijeme sirijski kralj Resin i izraelski kralj Pekah, Remalijin sin, došli ratovati protiv Jeruzalema.+ Opkolili su Ahaza, ali nisu uspjeli osvojiti grad.  Tada je sirijski kralj Resin vratio Edomu Elat,+ a potom je Židove* protjerao iz Elata. I Edomci su ušli u Elat i žive u njemu sve do danas.  Stoga je Ahaz poslao glasnike asirskom kralju Tiglat-Pileseru+ i poručio mu: “Ja sam tvoj sluga i tvoj sin. Dođi i izbavi me iz ruke sirijskog kralja i iz ruke izraelskog kralja, koji su me napali!”  Tada je Ahaz uzeo srebro i zlato koje se nalazilo u Jehovinom domu i u riznici kraljevog dvora te ga je poslao asirskom kralju na dar.+  Asirski kralj udovoljio je njegovoj molbi pa je otišao u Damask, osvojio ga i odveo njegove stanovnike u izgnanstvo u Kir,+ a Resina je pogubio.+ 10  Tada je kralj Ahaz otišao u Damask da se sastane s asirskim kraljem Tiglat-Pileserom. Kad je kralj Ahaz vidio žrtvenik koji se nalazio u Damasku, poslao je svećeniku Uriji nacrt žrtvenika i prikaz svih pojedinosti na njemu.+ 11  Svećenik Urija+ načinio je žrtvenik+ točno po uputama koje mu je kralj Ahaz poslao iz Damaska. I tako je svećenik Urija dovršio žrtvenik prije nego što se kralj Ahaz vratio iz Damaska. 12  Kad se kralj vratio iz Damaska i vidio žrtvenik, pristupio mu je i prinio žrtve na njemu.+ 13  Na tom je žrtveniku spalio svoje žrtve paljenice i svoje žitne žrtve. Na njega je ujedno izlio svoje žrtve ljevanice te ga je poškropio krvlju žrtava zajedništva koje je prinio. 14  A bakreni žrtvenik+ koji je bio pred Jehovom ispred doma – između novog žrtvenika i Jehovinog doma – dao je maknuti s njegovog mjesta te ga je postavio sa sjeverne strane svog žrtvenika. 15  Kralj Ahaz zapovjedio je svećeniku Uriji:+ “Na velikom žrtveniku spaljuj jutarnju žrtvu paljenicu+ i večernju žitnu žrtvu,+ kraljevu žrtvu paljenicu i njegovu žitnu žrtvu te žrtve paljenice, žitne žrtve i žrtve ljevanice cijelog naroda. Škropi žrtvenik krvlju svih žrtava paljenica i svih drugih žrtava. A o bakrenom ću žrtveniku još razmisliti.” 16  Svećenik Urija učinio je sve što mu je zapovjedio kralj Ahaz.+ 17  Povrh toga, kralj Ahaz isjekao je na komade stranice kolica+ i skinuo s kolica spremnike za vodu,+ a more je skinuo s bakrenih bikova+ na kojima je stajalo te ga je stavio na kameni pod.+ 18  Iz Jehovinog doma uklonio je natkriveni hodnik koji je bio sagrađen u domu i koristio se subotom* te vanjski prilaz za kralja. Učinio je to zbog asirskog kralja. 19  A ostali događaji iz Ahazovog života, sva njegova djela, sve je to zapisano u ljetopisima Judinih kraljeva.+ 20  Naposljetku je Ahaz umro* i bio je pokopan među svojim precima u Davidovom gradu, a nakon njega počeo je vladati njegov sin Ezekija*.+

Bilješke

Dosl.: “proveo kroz vatru”.
Ili: “Judejce”.
Ili: “na dan počinka”. Vidi izraz “dan počinka” u Rječniku.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.
“Ezekija” znači “Jehova daje snagu”.