2. Kraljevima 14:1-29

14  Druge godine vladavine izraelskog kralja Joaša,+ Joahazovog sina, Amasija, sin Judinog kralja Joaša, postao je kralj.  Imao je 25 godina kad je postao kralj i vladao je 29 godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Joadina i bila je iz Jeruzalema.+  Činio je ono što je ispravno u Jehovinim očima, ali ne kao njegov predak David.+ Činio je sve kao i njegov otac Joaš.+  No obredne uzvišice nisu bile uklonjene+ te je narod još uvijek na tim uzvišicama prinosio žrtve i spaljivao prinose.+  A kad je učvrstio svoju kraljevsku vlast, pobio je svoje sluge koji su ubili kralja, njegovog oca.+  Ali sinove tih ubojica nije pogubio, nego je postupio prema Jehovinoj zapovijedi koja je zapisana u knjizi Mojsijevog zakona: “Neka očevi ne budu pogubljeni zbog svojih sinova i neka sinovi ne budu pogubljeni zbog svojih očeva! Neka svatko bude pogubljen zbog vlastitog grijeha!”+  On je pobio 10 000 Edomaca+ u Slanoj dolini+ i u ratu je osvojio grad Selu+ te mu je dao ime Jokteel, koje nosi sve do danas.  Tada je Amasija poslao glasnike izraelskom kralju Joašu, Joahazovom sinu, Jehuovom unuku, i poručio mu: “Dođi da odmjerimo snage u boju*!”+  Izraelski kralj Joaš poslao je Judinom kralju Amasiji ovakav odgovor: “Trnoviti korov na Libanonu poručio je libanonskom cedru: ‘Daj svoju kćer mom sinu za ženu!’ Ali neka libanonska divlja životinja prošla je onuda i izgazila trnoviti korov. 10  Potukao si Edomce,+ pa ti se srce uzoholilo. Uživaj u svojoj slavi, ali ostani kod kuće! Zašto izazivaš nevolju? Zar hoćeš da propadnete i ti i Juda s tobom?” 11  Ali Amasija nije poslušao.+ Tako je došao izraelski kralj Joaš te su se on i Judin kralj Amasija sukobili kod Bet-Šemeša,+ koji pripada Judi.+ 12  I Izrael je porazio Judu, tako da su Judini vojnici pobjegli svaki svojoj kući*. 13  Izraelski kralj Joaš zarobio je kod Bet-Šemeša Judinog kralja Amasiju, Joaševog sina, Ahazijinog unuka. Potom ga je doveo u Jeruzalem te je srušio dio jeruzalemskog zida od Efrajimovih vrata+ pa do Ugaonih vrata,+ ukupno 400 lakata*. 14  Uzeo je sve zlato i srebro te sve predmete koji su bili u Jehovinom domu i u riznici kraljevog dvora, a usto je odveo taoce. Potom se vratio u Samariju. 15  A ostali događaji iz Joaševog života, njegova djela i njegovi pothvati te izvještaj o tome kako je ratovao s Judinim kraljem Amasijom, sve je to zapisano u ljetopisima izraelskih kraljeva. 16  Naposljetku je Joaš umro* i bio je pokopan u Samariji+ među izraelskim kraljevima, a nakon njega počeo je vladati njegov sin Jeroboam*.+ 17  Judin kralj Amasija,+ Joašev sin, živio je još 15 godina nakon smrti izraelskog kralja Joaša,+ Joahazovog sina.+ 18  A ostali događaji iz Amasijinog života zapisani su u ljetopisima Judinih kraljeva. 19  Kasnije su protiv njega skovali urotu+ u Jeruzalemu, pa je on pobjegao u Lakiš. Ali za njim su u Lakiš poslali ljude koji su ga ondje ubili. 20  Odande su ga dovezli na kolima i bio je pokopan u Jeruzalemu među svojim precima u Davidovom gradu.+ 21  Tada su svi Judejci doveli Azariju*,+ koji je imao 16 godina,+ i postavili ga za kralja umjesto njegovog oca Amasije.+ 22  On je Judi vratio Elat+ i obnovio ga nakon što je kralj* umro*.+ 23  Petnaeste godine vladavine Judinog kralja Amasije, Joaševog sina, Jeroboam,+ sin izraelskog kralja Joaša, postao je kralj u Samariji i vladao je 41 godinu. 24  Činio je ono što je zlo u Jehovinim očima. Nije prestao činiti grijehe na koje je Nebatov sin Jeroboam navodio Izraela.+ 25  On je ponovno uspostavio izraelsku granicu od Lebo-Hamata*+ do mora Arabe*,+ prema riječi koju je Jehova, Izraelov Bog, objavio preko svog sluge Jone,+ Amitajevog sina, proroka iz Gat-Hefera.+ 26  Jer Jehova je vidio Izraelovu tešku nevolju.+ Nije ostalo nikoga tko bi pomogao Izraelu, čak ni bespomoćnih ni jadnih. 27  Ali Jehova je bio obećao da Izraelovo ime neće izbrisati s lica zemlje.+ Zato ih je spasio rukom Joaševog sina Jeroboama.+ 28  A ostali događaji iz Jeroboamovog života, sva njegova djela i njegovi pothvati te izvještaji o tome kako je ratovao i kako je vratio Damask+ i Hamat+ pod Judinu i Izraelovu vlast, sve je to zapisano u ljetopisima izraelskih kraljeva. 29  Naposljetku je Jeroboam umro* te je bio pokopan među izraelskim kraljevima, a nakon njega počeo je vladati njegov sin Zaharija.+

Bilješke

Ili: “da se nađemo licem u lice”.
Dosl.: “svaki u svoj šator”.
Otprilike 178 metara. Vidi dodatak B14.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.
Odnosno Jeroboam II.
“Azarija” znači “Jehova je pomogao”. U 2Kr 15:13; 2Lje 26:1–23; Iza 6:1; Za 14:5 naziva se Uzija.
Odnosno njegov otac Amasija.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.
Ili: “ulaza u Hamat”.
Odnosno Slanog mora, ili Mrtvog mora.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.