2. Kraljevima 13:1-25

13  Dvadeset i treće godine vladavine Judinog kralja Joaša,+ Ahazijinog+ sina, Jehuov sin Joahaz+ u Samariji je počeo kraljevati nad Izraelom i vladao je 17 godina.  Činio je ono što je zlo u Jehovinim očima. Uporno je činio grijehe na koje je Nebatov sin Jeroboam navodio Izraela.+ Nije prestao griješiti.  Zato se Jehova žestoko rasrdio+ na Izraelce+ i predao ih je u ruke sirijskom kralju Hazaelu+ i u ruke Hazaelovom sinu Ben-Hadadu+ te je dopustio da ih oni stalno tlače.  Ali Joahaz je molio Jehovu za milost* i Jehova ga je uslišio jer je vidio kako sirijski kralj tlači Izraela.+  Jehova je dao Izraelcima spasitelja+ kako bi ih izbavio iz sirijske ruke, pa su Izraelci mogli mirno živjeti u svojim domovima kao i prije.  (Ali nisu prestali činiti grijehe koje je činila Jeroboamova obitelj i na koje je Jeroboam navodio Izraela.+ Nastavili su tako griješiti, a obredno deblo*+ i dalje je stajalo u Samariji.)  Joahazu je od vojske ostalo samo 50 konjanika, 10 bojnih kola i 10 000 pješaka jer je ostalu vojsku sirijski kralj potukao+ i pregazio kao što se prah gazi za vrijeme vršidbe.+  A ostali događaji iz Joahazovog života, sva njegova djela i pothvati, sve je to zapisano u ljetopisima izraelskih kraljeva.  Naposljetku je Joahaz umro* i pokopali su ga u Samariji,+ a nakon njega počeo je vladati njegov sin Joaš. 10  Trideset i sedme godine vladavine Judinog kralja Joaša Joahazov sin Joaš+ u Samariji je počeo kraljevati nad Izraelom i vladao je 16 godina. 11  Činio je ono što je zlo u Jehovinim očima i nije prestao činiti grijehe na koje je Nebatov sin Jeroboam navodio Izraela.+ Nastavio je činiti sve te grijehe. 12  A ostali događaji iz Joaševog života, sva njegova djela i njegovi pothvati te izvještaj o tome kako je ratovao s Judinim kraljem Amasijom,+ sve je to zapisano u ljetopisima izraelskih kraljeva. 13  Naposljetku je Joaš umro*, a na njegovo je prijestolje sjeo Jeroboam*.+ Joaš je bio pokopan u Samariji među izraelskim kraljevima.+ 14  Kad se Elizej+ razbolio od bolesti od koje je kasnije i umro, došao mu je izraelski kralj Joaš, zagrlio ga te mu plačući rekao: “Oče moj, oče moj! Izraelova bojna kola i njegovi konjanici!”+ 15  A Elizej mu je rekao: “Uzmi luk i strijele!” I on je uzeo luk i strijele. 16  Tada je Elizej rekao izraelskom kralju: “Uzmi luk u ruku!” I on je uzeo luk u ruku, a Elizej je stavio svoje ruke na kraljeve ruke. 17  I rekao je: “Otvori prozor prema istoku!” I on ga je otvorio. “Odapni!” rekao je Elizej. I on je odapeo strijelu. Zatim je Elizej rekao: “Jehovina strijela koja donosi pobjedu*, strijela koja donosi pobjedu nad Sirijom*! Kod Afeka+ ćeš potpuno poraziti Siriju!” 18  Potom je Elizej rekao: “Uzmi strijele!” I kralj ih je uzeo. Tada je rekao izraelskom kralju: “Udaraj o tlo!” I on je udario tri puta, a onda je stao. 19  Tada se sluga pravog Boga razljutio na njega i rekao: “Trebao si udariti pet ili šest puta! Tada bi potpuno porazio Siriju, a ovako ćeš je poraziti samo tri puta.”+ 20  Potom je Elizej umro i bio pokopan. A čete moapskih razbojnika+ obično su početkom godine* napadale zemlju. 21  Kad su jednom ljudi htjeli pokopati nekog čovjeka, ugledali su razbojnike, pa su brzo bacili mrtvaca u Elizejev grob i pobjegli. Kad se mrtvac dotaknuo Elizejevih kostiju, oživio je+ i stao na noge. 22  A sirijski kralj Hazael+ tlačio je Izraelce+ sve dane Joahazovog kraljevanja. 23  Ali Jehova im je iskazao naklonost i smilovao im se.+ I pokazao je da mu je stalo do njih zbog saveza koji je sklopio s Abrahamom,+ Izakom+ i Jakovom.+ Nije ih htio zatrti i nije ih odbacio* sve do danas. 24  Kad je umro sirijski kralj Hazael, počeo je vladati njegov sin Ben-Hadad. 25  Joahazov sin Joaš tada je Hazaelovom sinu Ben-Hadadu preoteo gradove koje je Hazael bio uzeo u ratu njegovom ocu Joahazu. Joaš ga je tri puta porazio+ i tako je vratio izraelske gradove.

Bilješke

Ili: “smekšao Jehovino lice”.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.
Odnosno Jeroboam II.
Ili: “spasenje”.
Ili: “spasenje od Sirije”.
Vjerojatno u proljeće.
Dosl.: “odbacio od svog lica”.