2. Korinćanima 3:1-18

3  Trebamo li opet preporučivati sami sebe? Trebaju li nam možda, kao nekima, pisma preporuke za vas ili od vas?  Vi ste naše pismo,+ napisano na našim srcima, za koje znaju i koje čitaju svi ljudi.  Jer očito je da ste vi Kristovo pismo koje smo mi napisali svojom službom.+ Ono nije napisano crnilom, nego duhom živog Boga. Nije napisano na kamenim pločama,+ nego na pločama od mesa, na srcima.+  U to možemo biti uvjereni pred Bogom zahvaljujući Kristu.  Ne smatramo da smo sami od sebe sposobni išta učiniti, nego naša sposobnost dolazi od Boga,+  koji nas je osposobio da budemo sluge novog saveza+ – ne pisanog zakonika,+ nego duha. Naime, pisani zakonik osuđuje na smrt,+ a duh daje život.+  Zakon koji donosi smrt i koji je bio uklesan u kamenu+ došao je u takvoj slavi da Izraelci nisu mogli gledati Mojsijevo lice zbog veličanstvenog sjaja kojim je blistalo,+ a ta je slava trebala nestati.  Ne treba li onda davanje duha+ biti popraćeno još većom slavom?+  Jer ako je Zakon koji donosi osudu+ došao u slavi,+ koliko li će većom slavom biti popraćeno davanje pravednosti!+ 10  Doista, čak je i ono što je nekad bilo okruženo slavom lišeno slave jer se pojavilo ono što ima uzvišeniju slavu.+ 11  Jer ako je ono što je trebalo biti ukinuto došlo sa slavom,+ koliko li će veću slavu imati ono što ostaje!+ 12  Budući da imamo takvu nadu,+ govorimo s velikom slobodom 13  i nismo poput Mojsija, koji je koprenom zastirao lice+ da Izraelci ne vide svršetak onoga što je trebalo biti ukinuto. 14  Jer njihov je um otupio.+ I do današnjeg dana, kad se čita stari savez, ta ista koprena zastire im um+ jer ona se može ukloniti samo po Kristu.+ 15  I tako sve do danas, kad god se čitaju Mojsijevi spisi,+ koprena zastire njihovo srce.+ 16  Ali kad se netko obrati k Jehovi*, koprena se uklanja.+ 17  Jehova* je duh,+ a gdje je Jehovin* sveti duh, ondje je sloboda.+ 18  I dok otkrivenih lica poput ogledala odražavamo Jehovinu* slavu, svi se mi mijenjamo i postajemo poput njega, odražavajući sve veću slavu, upravo onako kako to želi Jehova*, koji je duh*.+

Bilješke

Moguće i: “kako to želi Jehovin duh”.