1. Samuelova 30:1-31

  • Amalečani pljačkaju i spaljuju Siklag (1⁠–⁠6)

    • David se ohrabrio uz pomoć Jehove (6)

  • Davidova pobjeda nad Amalečanima (7⁠–⁠31)

    • David izbavlja one koji su bili zarobljeni (18, 19)

    • Davidova zapovijed o podjeli plijena (23, 24)

30  David je sa svojim ljudima treći dan stigao u Siklag.+ A Amalečani+ su bili otišli u pljačkaški pohod na jug* i u Siklag te su napali Siklag i spalili ga.  Zarobili su žene+ i sve koji su bili ondje, od najmanjeg do najvećeg. Nikoga nisu ubili, nego su ih odveli sa sobom i otišli svojim putem.  Kad su David i njegovi ljudi došli u grad, vidjeli su da je grad spaljen te da su njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri odvedeni u zarobljeništvo.  Tada su David i ljudi koji su bili s njim počeli glasno plakati i tako su plakali do iznemoglosti.  Bile su zarobljene i obje Davidove žene – Ahinoama iz Jizreela i Abigajila, udovica Nabala iz Karmela.+  David se našao na velikoj muci jer su ljudi govorili da će ga kamenovati. Naime, svi su bili ogorčeni jer su izgubili svoje sinove i kćeri. Ali David se ohrabrio uz pomoć Jehove, svog Boga.+  Tada je David rekao svećeniku Ebjataru,+ Ahimelekovom sinu: “Molim te, donesi ovamo svećeničku pregaču.”+ I Ebjatar je donio pregaču Davidu.  Tada je David upitao Jehovu:+ “Da li da pođem u potjeru za tim razbojnicima? Hoću li ih stići?” A on mu je odgovorio: “Idi u potjeru jer ćeš ih sigurno stići i izbavit ćeš zarobljene!”+  Nato je David krenuo u potjeru sa 600 ljudi+ koji su bili s njim i došli su do potoka* Besora. Ondje su ostavili dio ljudi. 10  David je nastavio potjeru s 400 ljudi, a 200 onih koji su bili toliko umorni da nisu mogli prijeći potok Besor ostalo je ondje.+ 11  U polju su našli nekog Egipćanina i odveli ga k Davidu. Dali su mu kruha da jede i vode da pije. 12  Dali su mu i grudu suhih smokava te dvije grude grožđica. Kad je to pojeo, vratila mu se snaga*, jer tri dana i tri noći nije ništa jeo ni pio. 13  Tada ga je David upitao: “Čiji si ti i odakle si?” A on mu je odgovorio: “Ja sam Egipćanin, rob jednog Amalečanina, ali moj me gospodar ostavio jer sam se prije tri dana razbolio. 14  Napali smo južni dio kerećanske+ zemlje i područje Jude i južni dio Kalebove zemlje,+ a Siklag smo spalili.” 15  Nato ga je David upitao: “Hoćeš li me odvesti k tim razbojnicima?” On mu je odgovorio: “Zakuni mi se Bogom da me nećeš pogubiti i da me nećeš predati mom gospodaru, pa ću te odvesti k njima!” 16  I tako ga je on odveo k tim razbojnicima. A oni su se bili raširili po cijelom onom kraju te su jeli, pili i veselili se zato što su oteli velik plijen iz Filisteje i iz Jude. 17  I David ih je ubijao od zore pa sve do večeri, tako da nije umaknuo nitko+ osim 400 ljudi koji su pobjegli na devama. 18  David je uzeo od Amalečana sve što su bili oteli+ i izbavio je svoje obje žene. 19  Njemu i njegovim ljudima ništa nije nestalo, ni malo ni veliko. Izbavili su svoje sinove i kćeri i uzeli sav plijen.+ David je vratio sve što im je bilo oteto. 20  A David je uzeo i svu njihovu sitnu i krupnu stoku. Njegovi ljudi gonili su je pred svojom stokom. Rekli su: “Ovo je Davidov plijen!” 21  I David se vratio k onih 200 ljudi koji nisu mogli ići s njim jer su bili preumorni te su ostali kod potoka Besora.+ A oni su došli u susret Davidu i ljudima koji su bili s njim. Kad im se David približio, pozdravio ih je. 22  Tada su svi zlikovci i ništarije među onima koji su išli s Davidom rekli: “Budući da oni nisu išli s nama, nećemo im dati ništa od plijena koji smo uzeli. Neka svatko od njih uzme sa sobom samo svoju ženu i djecu pa neka ide!” 23  Ali David je odvratio: “Braćo moja, ne činite tako s onim što nam je dao Jehova! On nas je zaštitio i dao nam u ruke razbojnike koji su nas napali.+ 24  Kako bi se itko mogao složiti s tim što ste rekli? Onaj koji je sjedio kod prtljage+ dobit će jednaki dio kao i onaj koji je išao u boj. Svi će dobiti jednako!”+ 25  I to je postalo uredba i zakon u Izraelu. Po tome se postupa sve do današnjeg dana. 26  Kad se David vratio u Siklag, poslao je dio plijena Judinim starješinama koji su mu bili prijatelji i poručio im: “Evo vam dar* od plijena koji smo uzeli Jehovinim neprijateljima!” 27  I poslao je taj dar onima u Betelu,+ onima u Ramotu u Negebu*, onima u Jatiru,+ 28  onima u Aroeru, onima u Sifmotu, onima u Eštemoi,+ 29  onima u Rakalu, onima u gradovima gdje su Jerahmeelovci,+ onima u gradovima gdje su Kenijci,+ 30  onima u Hormi,+ onima u Borašanu, onima u Ataku, 31  onima u Hebronu+ i onima u svim mjestima u koja je David dolazio sa svojim ljudima.

Bilješke

Ili: “Negeb”.
Ili: “vadija”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Dosl.: “duh”.
Dosl.: “blagoslov”.
Ili: “na jugu”.