1. Samuelova 27:1-12

27  Ali David je rekao u sebi: “Prije ili kasnije Šaul će me ubiti. Bilo bi najbolje za mene da pobjegnem+ u Filisteju. Tada će Šaul odustati od toga da me traži po svim izraelskim krajevima+ i ja ću se izbaviti iz njegove ruke.”  Stoga su David i 600 ljudi+ koji su bili s njim otišli gatskom kralju Akišu,+ Maokovom sinu.  I David se nastanio kod Akiša u Gatu, on i njegovi ljudi, svaki sa svojom obitelji. S Davidom su bile njegove dvije žene – Ahinoama+ iz Jizreela i Abigajila+ iz Karmela, Nabalova udovica.  Kad su Šaulu javili da je David pobjegao u Gat, on ga je prestao tražiti.+  A David je rekao Akišu: “Ako sam stekao tvoju naklonost, daj mi da se naselim u jednom gradu u zemlji. Zašto da tvoj sluga stanuje kod tebe u kraljevskom gradu?”  I Akiš mu je tog dana dao Siklag.+ Zato Siklag pripada Judinim kraljevima sve do današnjeg dana.  David je ostao u filistejskoj zemlji godinu dana i četiri mjeseca.+  Sa svojim je ljudima išao u vojne pohode na Gešurce,+ Girzijce i Amalečane+ jer su oni živjeli na području od Telama do Šura+ pa sve do Egipta.  Kad bi David napao zemlju, ne bi ostavio na životu ni muškarca ni žene.+ Uzeo bi sitnu i krupnu stoku, magarce, deve i odjeću, a potom bi se vratio k Akišu. 10  I Akiš bi ga pitao: “Kamo ste danas išli u pohod?” A David bi mu odgovorio: “Na jug* Jude”+ ili “Na jug zemlje Jerahmeelovaca”+ ili “Na jug zemlje Kenijaca”.+ 11  David nije ostavljao na životu ni muškarca ni žene da ih ne bi morao dovesti u Gat, jer je mislio: “Mogli bi nas odati i ispričati što sam učinio.” (I tako je činio sve dok je boravio u filistejskoj zemlji.) 12  A Akiš je vjerovao Davidu i govorio u sebi: “Doista je postao mrzak svom narodu Izraelu. Zato će mi zauvijek biti sluga!”

Bilješke

Ili: “U Negeb”.