1. Samuelova 18:1-30

18  Nakon tog razgovora između Davida i Šaula, Jonatan+ i David postali su bliski prijatelji i Jonatan ga je zavolio kao samog sebe.+  Tog dana Šaul je Davida uzeo u stalnu službu i nije mu dao da se vraća očevoj kući.+  Jonatan je sklopio savez s Davidom+ jer ga je volio kao samog sebe.+  I Jonatan je skinuo ogrtač koji je nosio i dao ga Davidu, a tako i svoju odoru, svoj mač, luk i pojas.  David je počeo odlaziti u vojne pohode. Kamo bi ga god Šaul poslao, on bi uspješno izvršio svoj zadatak*,+ pa ga je Šaul postavio nad svojim ratnicima.+ To je bilo po volji čitavom narodu i svim Šaulovim ljudima.  Kad bi se David i ostali vraćali nakon pobjede nad Filistejcima, žene iz svih izraelskih gradova izlazile bi da pjesmom+ i plesom dočekaju kralja Šaula, radosno kličući uz zvuke defa+ i psaltira.  Žene koje su slavile pobjedu pjevale bi: “Šaul je pobio tisuće,a David desetke tisuća svojih neprijatelja.”+  Kad je Šaul čuo tu pjesmu, veoma se razgnjevio+ jer mu nije bila po volji. I rekao je: “Za Davida su rekle da je pobio desetke tisuća, a za mene su rekle da sam pobio samo tisuće. Još samo treba da ga postave za kralja!”+  Od tog je dana Šaul sumnjičavo gledao Davida. 10  Sutradan je Bog dopustio da Šaula uhvati zlovolja*,+ pa se on počeo neobično ponašati u kući*, a David je svirao harfu+ kao i prije. Šaul je u ruci imao koplje+ 11  te ga je bacio,+ misleći: “Pribit ću Davida uza zid!” Ali David je dvaput pobjegao od njega. 12  I Šaul se počeo bojati Davida jer je Jehova bio s njim,+ a Šaula je napustio.+ 13  Zato ga je Šaul udaljio od sebe i postavio ga za tisućnika te je David vodio vojsku u ratne pohode.+ 14  David je imao uspjeha*+ u svakom pothvatu i Jehova je bio s njim.+ 15  Kad je Šaul vidio da David ima puno uspjeha u svemu što čini, počeo ga se bojati. 16  Ali svi u Izraelu i Judi voljeli su Davida jer ih je uspješno predvodio u ratnim pohodima. 17  Kasnije je Šaul rekao Davidu: “Dat ću ti za ženu+ svoju najstariju kćer Merabu.+ Ali i dalje mi hrabro služi i vodi Jehovine ratove!”+ No Šaul je zapravo mislio: “Neka ne pogine od moje ruke. Neka pogine od ruke Filistejaca.”+ 18  A David je odvratio Šaulu: “Tko sam ja i po čemu se obitelj mog oca ističe u Izraelu da bih imao čast postati kraljev zet?”+ 19  Ali kad je došao dan da se David oženi Šaulovom kćeri Merabom, saznao je da ju je Šaul već dao za ženu Meholjaninu Adrielu.+ 20  A Šaulova kći Mikala+ bila je zaljubljena u Davida. Kad su to javili Šaulu, bilo mu je drago. 21  Šaul je pomislio: “Dat ću mu je da ga preko nje namamim u zamku, pa će poginuti od filistejske ruke.”+ Stoga je Šaul po drugi put rekao Davidu: “Danas ćeš mi postati zet.” 22  Tada je Šaul naredio svojim slugama: “Razgovarajte s Davidom nasamo i recite mu: ‘Gle, drag si kralju i svi te njegovi sluge vole. Zato postani kraljev zet!’” 23  Kad su Šaulovi sluge rekli to Davidu, on je odvratio: “Mislite li da je za siromašnog i neznatnog čovjeka kao što sam ja mala stvar postati kraljev zet?”+ 24  Tada su sluge obavijestili Šaula o tome što je David rekao. 25  A Šaul je odvratio: “Ovako recite Davidu: ‘Kralj ne želi novac za nevjestu,+ nego 100 kožica s vrha uda+ filistejskih ratnika da se kralj osveti svojim neprijateljima.’” Šaul je to rekao jer je mislio da će David poginuti u borbi s Filistejcima. 26  Kad su sluge javili Davidu te riječi, njemu je bilo po volji da postane kraljev zet.+ Još prije zadanog roka 27  David je otišao sa svojim ljudima i pobio 200 filistejskih ratnika. I David je donio kožice s njihovih udova i sve ih predao kralju da bi postao kraljev zet. Tada mu je Šaul dao za ženu svoju kćer Mikalu.+ 28  Šaul je shvatio da je Jehova s Davidom+ i da ga njegova kći Mikala voli.+ 29  Zato se Šaul još više uplašio Davida, te mu je otada pa do kraja svog života bio neprijatelj.+ 30  Kad bi filistejski vođe otišli u rat, David bi svaki put imao više uspjeha u boju* od svih Šaulovih ljudi.+ I njegovo je ime postalo vrlo slavno.+

Bilješke

Ili: “on bi postupao mudro”.
Dosl.: “uznemirava zao duh”.
Ili: “pa se on u kući počeo ponašati kao da je pao u proročki zanos”.
Ili: “postupao mudro”.
Ili: “postupio mudrije”.