1. Samuelova 17:1-58

17  Filistejci+ su skupili vojsku za rat. Sastali su se kod Soka,+ koji pripada Judi, i utaborili se u Efes-Damimu,+ između Soka i Azeke.+  A Šaul i Izraelci skupili su se i utaborili u dolini Eli+ te su se postrojili kako bi se sukobili s Filistejcima.  Filistejci su bili na jednom brdu, a Izraelci na drugom brdu. Između njih bila je dolina.  Iz filistejskog tabora izašao je jedan izazivač koji se zvao Golijat,+ a bio je iz Gata.+ Bio je visok 6 lakata i 1 pedalj*.  Na glavi je imao bakrenu kacigu i nosio je oklop s pločicama koje su se preklapale. Bakreni oklop+ bio je težak 5000 šekela*.  Na nogama je imao bakrene štitnike za potkoljenice, a na leđima kratko koplje+ od bakra.  Drveni držak njegovog dugačkog koplja bio je kao tkalačko vratilo,+ a željezna oštrica tog koplja bila je teška 600 šekela*. Njegov je štitonoša išao pred njim.  I Filistejac je stao pred izraelske čete+ i počeo im dovikivati: “Zašto ste se postrojili za boj? Nisam li ja Filistejac? Niste li vi Šaulovi sluge? Izaberite jednog čovjeka iz svojih redova pa neka se bori sa mnom!  Ako me svlada u borbi i ubije me, bit ćemo vam sluge. Ali ako ja nadjačam njega i ubijem ga, onda ćete vi nama biti sluge i služit ćete nam.” 10  Filistejac je još rekao: “Ja danas izazivam* izraelske čete.+ Pošaljite mi čovjeka da se borim s njim!” 11  Kad su Šaul i sav Izrael čuli što je rekao Filistejac, uplašili su se i obuzeo ih je velik strah. 12  A David je bio sin jednog Efraćanina+ iz Betlehema+ u Judi. On se zvao Jišaj+ i imao je osam sinova.+ Za Šaulove vladavine taj je čovjek već bio star. 13  Tri najstarija Jišajeva sina otišla su za Šaulom u rat.+ A ta tri sina koja su otišla u rat zvala su se: Elijab,+ koji je bio prvorođenac, Abinadab,+ koji je bio drugi, i Šama,+ koji je bio treći. 14  David je bio najmlađi,+ a tri najstarija otišla su za Šaulom. 15  Dok je bio u Šaulovoj službi, David bi se vraćao kući kako bi čuvao ovce+ svog oca u Betlehemu. 16  A onaj je Filistejac 40 dana svakog jutra i svake večeri dolazio pred Izraelce. 17  Jišaj je rekao svom sinu Davidu: “Molim te, uzmi ovu efu* prženog zrnja i ovih deset kruhova pa ih brzo odnesi svojoj braći u tabor. 18  A ovih deset sireva* odnesi njihovom tisućniku. Provjeri jesu li tvoja braća dobro i donesi od njih nešto po čemu ću vidjeti da su živi i zdravi.” 19  A oni su bili sa Šaulom i svim Izraelcima u dolini Eli,+ u ratu protiv Filistejaca.+ 20  Tako je David ustao rano ujutro i zadužio nekoga da čuva ovce. Potom se spremio i otišao kao što mu je zapovjedio Jišaj. Kad je stigao do tabora, vojska je izlazila na bojno polje uzvikujući bojni poklik. 21  Izraelci i Filistejci svrstali su se u bojne redove jedni nasuprot drugima. 22  A David je ostavio svoje stvari čuvaru prtljage i otrčao na bojno polje. Kad je došao, pitao je svoju braću kako su.+ 23  Dok je razgovarao s njima, došao je onaj izazivač, koji se zvao Golijat,+ Filistejac iz Gata. On je istupio iz filistejskih bojnih redova te rekao isto što i prije,+ a David je to čuo. 24  Kad su Izraelci ugledali tog čovjeka, svi su ustuknuli od straha.+ 25  Izraelci su govorili: “Vidite li onog čovjeka? On dolazi da bi se rugao Izraelu*.+ Kralj će dati veliko bogatstvo onome tko ga ubije, dat će mu i svoju kćer za ženu,+ a dom njegovog oca oslobodit će poreza i drugih obaveza prema izraelskom kralju.” 26  Tada je David upitao ljude koji su stajali oko njega: “Što će dobiti čovjek koji ubije tog Filistejca i skine sramotu s Izraela? Jer tko je taj neobrezani Filistejac da se ruga četama* živog Boga?”+ 27  A ljudi su ponovili koja je nagrada obećana i rekli: “To će dobiti čovjek koji ga ubije.” 28  Kad je Davidov najstariji brat Elijab+ čuo da on razgovara s ljudima, razgnjevio se na njega i kazao mu: “Zašto si došao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji?+ Znam ja koliko si drzak i koliko su loše tvoje namjere! Došao si ovamo samo da bi gledao bitku!” 29  David je nato rekao: “Što sam sad učinio? Samo sam pitao!” 30  Tada se okrenuo prema drugima i upitao ih isto što i one ljude prije,+ a ovi su mu odgovorili isto kao i oni prije.+ 31  Neki su čuli što je David pitao, pa su to javili Šaulu. Zato ga je on pozvao k sebi. 32  I David je kazao Šaulu: “Neka nitko zbog njega ne gubi hrabrost*! Tvoj će sluga otići i boriti se s tim Filistejcem!”+ 33  Ali Šaul je odvratio Davidu: “Ne možeš se ti boriti s tim Filistejcem jer si još dijete,+ a on je ratnik od svoje mladosti!” 34  A David je rekao Šaulu: “Kad je tvoj sluga čuvao ovce svog oca, došao je lav,+ a jednom drugom prilikom medvjed, i odnio ovcu iz stada. 35  Ja sam potrčao za njim, oborio ga i izbavio ovcu iz njegovih ralja. A kad je on nasrnuo na mene, uhvatio sam ga za vrat*, oborio sam ga i ubio. 36  Tvoj je sluga ubio i lava i medvjeda, a i taj će neobrezani Filistejac proći kao jedan od njih jer se ruga četama* živog Boga!”+ 37  David je još rekao: “Jehova, koji me izbavio iz lavljih i medvjeđih pandža, izbavit će me i iz ruku tog Filistejca.”+ Tada je Šaul kazao Davidu: “Idi i neka Jehova bude s tobom!” 38  I Šaul je obukao Davida u svoju ratnu odoru. Stavio mu je na glavu bakrenu kacigu, a potom je na njega stavio oklop. 39  Tada je David pripasao njegov mač preko odore i pokušao hodati, ali nije mogao jer nikad prije nije nosio takvu opremu. David je rekao Šaulu: “Ne mogu hodati u ovome jer to nikad prije nisam nosio.” Zato je David skinuo sa sebe bojnu opremu. 40  Tada je uzeo u ruku svoj štap i izabrao pet glatkih kamenova iz potoka* te ih stavio u svoju pastirsku torbu. Zatim je s praćkom+ u ruci pošao prema Filistejcu. 41  Filistejac je prilazio sve bliže Davidu, a pred njim je išao njegov štitonoša. 42  Kad je Filistejac ugledao Davida, prezirno mu se podsmjehnuo jer je bio tek dječak, rumena i lijepa lica.+ 43  Filistejac je kazao Davidu: “Zar sam ja pas+ da ideš na mene sa štapovima?” I stao je proklinjati Davida zazivajući svoje bogove. 44  Zatim je Filistejac rekao Davidu: “Samo dođi k meni, pa ću tvoje meso dati pticama i zvijerima!” 45  A David je odvratio Filistejcu: “Ti ideš na mene s mačem, kopljem i sulicom*,+ a ja idem na tebe u ime Jehove nad vojskama,+ Boga izraelskih četa, kojem si se rugao*.+ 46  Danas će te Jehova predati meni u ruke+ i ja ću te ubiti i odsjeći ti glavu. Danas ću mrtva tijela filistejske vojske dati pticama i zvijerima. Svi narodi na zemlji znat će da je Bog uz Izraelce.+ 47  I sve ovo mnoštvo* znat će da Jehovi ne treba ni mač ni koplje da bi nas spasio+ jer Jehova odlučuje o ishodu bitke+ i on će sve vas predati nama u ruke.”+ 48  Tada je Filistejac krenuo prema Davidu i prišao mu još bliže, a David je brzo potrčao prema neprijateljskim redovima, u susret Filistejcu. 49  David je gurnuo ruku u torbu, izvadio iz nje kamen i bacio ga iz praćke. Pogodio je Filistejca ravno u čelo. I kamen mu se zabio u čelo te je on pao licem na zemlju.+ 50  Tako je David nadjačao Filistejca praćkom i kamenom. Oborio je Filistejca i ubio ga, a nije imao mač u ruci.+ 51  Zatim je dotrčao i stao kraj Filistejca. Dohvatio je njegov mač,+ izvukao ga iz korica i njime mu odsjekao glavu kako bi se uvjerio da je mrtav. Kad su Filistejci vidjeli da je njihov junak poginuo, dali su se u bijeg.+ 52  Tada su Izraelci i Judejci napali Filistejce te ih uz bojne poklike tjerali od doline+ sve do ulaza u Ekron.+ Filistejci su padali mrtvi po putu od Šaarajima+ do Gata i do Ekrona. 53  Potom su se Izraelci vratili iz žestoke potjere za Filistejcima i opljačkali njihov tabor. 54  David je uzeo Filistejčevu glavu i odnio je u Jeruzalem, a njegovo je oružje stavio u svoj šator.+ 55  Kad je Šaul vidio Davida kako ide u susret Filistejcu, upitao je Abnera,+ zapovjednika vojske: “Abnere, čiji je sin taj mladić?”+ A Abner je odgovorio: “Kunem ti se*, kralju, ne znam!” 56  Nato je kralj rekao: “Saznaj čiji je sin taj mladić!” 57  Kad se David vratio nakon što je pogubio Filistejca, Abner ga je poveo sa sobom i doveo pred Šaula. A David je u ruci držao Filistejčevu glavu.+ 58  Šaul ga je upitao: “Mladiću, čiji si ti sin?” David je odgovorio: “Ja sam sin tvog sluge Jišaja+ iz Betlehema.”+

Bilješke

Oko 290 centimetara. Vidi dodatak B14.
Oko 57 kilograma. Vidi dodatak B14.
Nešto manje od 7 kilograma. Vidi dodatak B14.
Ili: “izvrgavam ruglu”.
Efa je imala 22 litre. Vidi dodatak B14.
Dosl.: “mjera mlijeka”.
Ili: “da bi izazivao Izraela”.
Ili: “da izaziva čete”.
Dosl.: “srce”.
Ili: “čeljust”. Dosl.: “bradu”.
Ili: “jer izaziva čete”.
Ili: “vadija”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Ili: “kratkim kopljem”.
Ili: “kojeg si izazivao”.
Ili: “sva ova skupština”. Vidi izraz “skupština” u Rječniku.
Ili: “Tako živa bila tvoja duša”.