1. Samuelova 16:1-23

16  Jednog dana Jehova je rekao Samuelu: “Dokle ćeš biti žalostan zbog Šaula+ kad sam ga ja odbacio i odredio da više ne kraljuje nad Izraelom?+ Napuni uljem svoj rog+ i kreni na put. Šaljem te Jišaju+ iz Betlehema jer sam među njegovim sinovima izabrao kralja.”+  Ali Samuel je kazao: “Kako da idem? Ako to čuje Šaul, ubit će me!”+ Jehova mu je odvratio: “Uzmi sa sobom junicu i reci: ‘Došao sam prinijeti žrtvu Jehovi.’  Pozovi Jišaja na mjesto na kojem ćeš prinijeti žrtvu, a ja ću ti tada reći što ćeš učiniti. Trebaš mi pomazati onoga koga ti pokažem.”+  I Samuel je učinio što mu je Jehova rekao. Kad je došao u Betlehem,+ gradski starješine došli su mu u susret dršćući od straha te su ga upitali: “Dolaziš li u miru?”  On je odgovorio: “Da, dolazim u miru. Došao sam prinijeti žrtvu Jehovi. Posvetite se pa pođite sa mnom prinijeti žrtvu.” Potom je posvetio Jišaja i njegove sinove i pozvao ih na prinošenje žrtve.  Kad su došli i kad je ugledao Elijaba,+ pomislio je: “Sigurno je on Jehovin pomazanik!”  Ali Jehova je rekao Samuelu: “Ne obaziri se na to kako izgleda i koliko je visok,+ jer sam ga odbacio. Bog ne gleda ono što čovjek gleda, jer čovjek gleda ono što se očima vidi, a Jehova gleda što je u srcu.”+  Jišaj je zatim pozvao Abinadaba+ i doveo ga pred Samuela, ali on je kazao: “Ni njega Jehova nije izabrao.”  Potom je Jišaj doveo Šamu,+ ali Samuel je rekao: “Ni njega Jehova nije izabrao.” 10  Tako je Jišaj doveo pred Samuela sedmoricu svojih sinova, ali Samuel je kazao Jišaju: “Jehova nije izabrao nijednoga od njih.” 11  Na koncu je Samuel upitao Jišaja: “Jesu li to svi tvoji sinovi?” A on je odgovorio: “Ostao je još najmlađi,+ ali on pase ovce.”+ Nato je Samuel rekao Jišaju: “Pošalji po njega jer nećemo sjesti za stol dok on ne dođe!” 12  I Jišaj je poslao po njega. A mladić je bio rumen, lijepih očiju i krasna stasa.+ Tada je Jehova rekao: “Hajde, pomaži ga jer to je taj!”+ 13  Stoga je Samuel uzeo rog s uljem+ i pomazao ga pred njegovom braćom. Jehovin duh došao je na Davida i od tog je dana ostao na njemu.+ Potom je Samuel otišao u Ramu.+ 14  I Jehova je oduzeo svoj duh Šaulu.+ Tada je Jehova dao da ga muči zlovolja*.+ 15  A sluge su kazali Šaulu: “Kao što vidiš, kralju, Bog je dopustio da te muči zlovolja. 16  Neka naš gospodar zapovjedi svojim slugama što stoje pred tobom da potraže čovjeka koji zna dobro svirati harfu.+ Kad Bog dopusti da te uhvati zlovolja, on će svirati, pa će ti biti bolje.” 17  Stoga je Šaul rekao svojim slugama: “Nađite mi čovjeka koji zna dobro svirati i dovedite mi ga!” 18  A jedan od njegovih slugu kazao je: “Vidio sam da jedan od sinova Jišaja iz Betlehema zna dobro svirati, a usto je hrabar i snažan ratnik.+ Vješt je govornik, lijep je+ i Jehova je s njim.”+ 19  Tada je Šaul poslao glasnike Jišaju i poručio mu: “Pošalji mi svog sina Davida, koji je kod stada!”+ 20  I Jišaj je natovario na magarca kruh, mijeh vina i jare pa je to poslao Šaulu po svom sinu Davidu. 21  Tako je David došao k Šaulu i stupio u njegovu službu.+ Šaul ga je veoma zavolio, pa ga je postavio za svog štitonošu. 22  Šaul je poručio Jišaju: “Pusti da David ostane kod mene u službi jer je stekao moju naklonost.” 23  I kad bi Bog dopustio da Šaula uhvati zlovolja, David bi uzeo harfu i svirao. Tada bi Šaul osjetio olakšanje i bilo bi mu bolje, a zlovolja bi ga prošla.+

Bilješke

Dosl.: “uznemirava zao duh”.