1. Samuelova 15:1-35

15  Samuel je rekao Šaulu: “Jehova me poslao da te pomažem za kralja nad njegovim narodom Izraelom.+ Zato poslušaj što ti Jehova ima reći!+  Ovako kaže Jehova nad vojskama: ‘Kaznit ću Amalečane zbog onoga što su učinili Izraelu kad su ga napali na putu dok je izlazio iz Egipta.+  Sada idi i napadni Amalečane+ te zatri i njih+ i sve što imaju! Nemoj ih poštedjeti*, nego pobij+ muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce!’”+  Tada je Šaul sazvao vojsku i prebrojio vojnike u Telaimu. Bilo je 200 000 pješaka i 10 000 Judejaca.+  I Šaul je došao do amalečkog grada i postavio zasjedu u dolini*.  Potom je Šaul poručio Kenijcima:+ “Odvojite se od Amalečana i otiđite od njih da i vas ne zatrem s njima!+ Jer vi ste iskazali vjernu ljubav cijelom izraelskom narodu+ kad je izlazio iz Egipta.” Tako su Kenijci otišli od Amalečana.  Potom je Šaul pobio Amalečane+ od Havile+ do Šura,+ koji je blizu Egipta.  Amalečkog kralja Agaga+ uhvatio je živog, a sav ostali narod pobio je mačem.+  Ali Šaul i njegovi ljudi poštedjeli su Agaga i najbolju stoku, sitnu i krupnu, ugojene životinje, ovnove i sve što je bilo dobro.+ Nisu ih htjeli pobiti. No pobili su sve što je bilo bezvrijedno i nepoželjno. 10  Tada je Samuelu došla Jehovina objava: 11  “Žao mi je što sam postavio Šaula za kralja jer mi je okrenuo leđa i nije učinio ono što sam mu zapovjedio.”+ To je jako pogodilo Samuela, pa je svu noć vapio k Jehovi.+ 12  Samuel je ustao rano ujutro kako bi pošao k Šaulu. Ali Samuelu su javili: “Šaul je otišao u Karmel+ i ondje podignuo sebi spomenik.+ Potom je otišao u Gilgal.” 13  Kad je Samuel naposljetku došao k Šaulu, on mu je rekao: “Neka te Jehova blagoslovi! Izvršio sam Jehovinu zapovijed.” 14  Ali Samuel je odvratio: “Kakvo je to onda blejanje ovaca i koza koje dopire do mojih ušiju i mukanje goveda koje čujem?”+ 15  A Šaul je odgovorio: “Uzeti su od Amalečana, jer su moji ljudi poštedjeli najbolje ovce, koze i goveda da ih žrtvuju Jehovi, tvom Bogu. Ali sve ostalo smo pobili.” 16  Nato je Samuel kazao Šaulu: “Stani! Daj da ti kažem što mi je noćas rekao Jehova!”+ On mu je odvratio: “Reci!” 17  I Samuel je rekao: “Nisi li bio neznatan u svojim očima+ kad si postao poglavar izraelskih plemena i kad te Jehova pomazao za kralja nad Izraelom?+ 18  Potom te Jehova poslao u pohod i rekao ti: ‘Idi i pobij grešne Amalečane!+ Bori se protiv njih dok ih ne istrijebiš!’+ 19  Zašto onda nisi poslušao Jehovu? Umjesto toga ti si pohlepno navalio na plijen+ i učinio ono što je zlo u Jehovinim očima!” 20  A Šaul je odgovorio Samuelu: “Ali ja sam poslušao Jehovu! Otišao sam u pohod u koji me Jehova poslao i doveo sam amalečkog kralja Agaga, a Amalečane sam pobio.+ 21  Ali ljudi su uzeli ovce i goveda od plijena – i to najbolje od onoga što je trebalo pobiti – kako bi ih žrtvovali Jehovi, tvom Bogu, u Gilgalu.”+ 22  A Samuel je odvratio: “Što je Jehovi draže: žrtve paljenice i druge žrtve+ ili poslušnost Jehovi? Znaj, poslušnost je bolja od žrtve+ i pokornost je bolja od ovčjeg sala.+ 23  Jer buntovnost+ je grijeh jednak gatanju+ i drska samovolja jednaka je vračanju i idolopoklonstvu*. Budući da si odbacio Jehovinu zapovijed,+ on je odbacio tebe kao kralja.”+ 24  Tada je Šaul kazao Samuelu: “Zgriješio sam time što sam prestupio Jehovinu naredbu i tvoje riječi jer sam se bojao ljudi te sam poslušao ono što su mi rekli. 25  Zato te sada molim da mi oprostiš grijeh i vratiš se sa mnom da se poklonim Jehovi.”+ 26  Ali Samuel je rekao Šaulu: “Neću se vratiti s tobom. Ti si odbacio Jehovinu zapovijed i zato je Jehova odbacio tebe, pa više nećeš biti kralj nad Izraelom.”+ 27  Kad se Samuel okrenuo da ode, Šaul je zgrabio rub njegovog ogrtača, ali on mu se istrgnuo iz ruke. 28  Tada mu je Samuel kazao: “Jehova je danas otrgnuo od tebe kraljevsku vlast nad Izraelom i dat će je nekome tko je bolji od tebe.+ 29  A uzvišeni Izraelov Bog+ neće slagati+ niti će se predomisliti*, jer on nije čovjek pa da se predomisli*.”+ 30  Šaul je nato rekao: “Zgriješio sam. Ali, molim te, iskaži mi čast pred starješinama mog naroda i pred Izraelom. Vrati se sa mnom i ja ću se pokloniti Jehovi, tvom Bogu!”+ 31  Stoga se Samuel vratio sa Šaulom i Šaul se poklonio Jehovi. 32  Potom je Samuel rekao: “Dovedite mi amalečkog kralja Agaga!” Agag je nerado* došao k njemu, ali u sebi je pomislio: “Sigurno je prošla opasnost od smrti*.” 33  No Samuel mu je kazao: “Kao što je tvoj mač žene ostavljao bez djece, tako će i tvoja majka ostati bez djece.” Tada je Samuel isjekao Agaga pred Jehovom u Gilgalu.+ 34  Potom je Samuel pošao u Ramu, a Šaul se zaputio svojoj kući u Gibeu. 35  Samuel više nije vidio Šaula sve do svoje smrti i bio je vrlo žalostan zbog njega.+ A Jehovi je bilo žao što je postavio Šaula za kralja nad Izraelom.+

Bilješke

Ili: “Nemoj im se smilovati”.
Ili: “vadiju”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Dosl.: “kipovima terafa”. Terafi su bili kućni bogovi.
Ili: “niti će požaliti”.
Ili: “da zbog čega požali”.
Moguće i: “samouvjereno”.
Dosl.: “gorčina smrti”.