1. Samuelova 14:1-52

14  Jednog je dana Šaulov sin Jonatan+ kazao sluzi koji mu je nosio oružje: “Hajde da prijeđemo do filistejske straže koja je na drugoj strani.” Ali svom ocu nije rekao ništa.  Šaul je boravio pod šipkom u Migronu, u okolici Gibee.+ S njim je bilo otprilike 600 ljudi.+  (A Ahija, sin Ikabodovog+ brata Ahituba,+ unuk Pinhasa,+ praunuk Elija,+ koji je bio Jehovin svećenik u Šilu,+ nosio je svećeničku pregaču.+) A vojnici nisu znali da je Jonatan otišao.  Između prijelaza što ih je Jonatan htio prijeći kako bi došao do filistejske straže bile su dvije litice oštre kao zub*, jedna s jedne strane, a druga s druge. Jednoj je ime bilo Boses, a drugoj Sene.  Jedna se litica izdizala kao stup na sjevernoj strani nasuprot Mikmašu, a druga je bila na južnoj strani nasuprot Gebi.+  Jonatan je rekao svom štitonoši: “Hajde da prijeđemo do straže onih neobrezanih ljudi.+ Možda će nam Jehova pomoći, jer Jehovu ništa ne može spriječiti da nam podari pobjedu*, bilo nas mnogo ili malo.”+  Štitonoša mu je odvratio: “Učini ono na što te srce potiče! Idi kamo želiš, a ja ću poći za tobom kamo te god srce potakne da pođeš.”  Nato je Jonatan rekao: “Prijeći ćemo k njima i pokazat ćemo im se.  Ako nam kažu: ‘Ostanite gdje jeste dok ne dođemo do vas’, ostat ćemo na svom mjestu i nećemo ići k njima. 10  Ali ako nam kažu: ‘Krenite na nas!’ otići ćemo gore jer će nam ih Jehova predati u ruke. To će nam biti znak.”+ 11  Tada su se obojica pokazala filistejskoj straži. A Filistejci su rekli: “Gle, Hebreji izlaze iz rupa u kojima su se skrivali!”+ 12  I stražari su doviknuli Jonatanu i njegovom štitonoši: “Popnite se k nama da vas naučimo pameti!”+ Nato je Jonatan rekao svom štitonoši: “Pođi za mnom, jer će ih Jehova predati u ruke Izraelu!”+ 13  I Jonatan se popeo služeći se rukama i nogama, a za njim i njegov štitonoša. Filistejci su počeli padati pred Jonatanom, a njegov ih je štitonoša ubijao za njim. 14  U prvom napadu Jonatan i njegov štitonoša pobili su dvadesetak ljudi na oko pola jutra* zemlje. 15  Tada je strah zavladao u taboru u polju i među svim stražarima. Uplašili su se čak i vojnici koji su išli u pljačkaške pohode.+ Zemlja se zatresla i Bog ih je sve ispunio strahom. 16  A Šaulovi stražari u Gibei+ koja pripada Benjaminovcima vidjeli su da se po cijelom filistejskom taboru širi metež.+ 17  I Šaul je rekao ljudima koji su bili s njim: “Prebrojite ljude i vidite tko je otišao od nas!” Kad su ih prebrojili, vidjeli su da nema Jonatana i njegovog štitonoše. 18  Tada je Šaul kazao Ahiji:+ “Donesi kovčeg pravog Boga!” (Naime, u to je vrijeme* kovčeg pravog Boga bio kod Izraelaca.) 19  I dok je Šaul razgovarao sa svećenikom, u filistejskom je taboru vladao sve veći metež. Zato je Šaul rekao svećeniku: “Pusti sad to što radiš!”* 20  A Šaul i svi vojnici koji su bili s njim skupili su se i krenuli u bitku. Kad su došli do Filistejaca, vidjeli su da je svaki od njih dignuo mač na svog bližnjeg te da među njima vlada vrlo velika pomutnja. 21  A oni Hebreji koji su prije stali na stranu Filistejaca i bili u njihovom taboru, sada su se pridružili Izraelcima koje su predvodili Šaul i Jonatan. 22  Svi Izraelci koji su se skrivali+ u efrajimskim brdima čuli su da Filistejci bježe, pa su i oni odmah pojurili u bitku i krenuli u potjeru za njima. 23  I Jehova je tog dana izbavio Izraelce,+ a bitka se vodila sve do Bet-Avena.+ 24  Izraelci su tog dana bili vrlo iscrpljeni jer je Šaul svoje ljude vezao zakletvom, rekavši: “Proklet bio čovjek koji išta pojede prije večeri, prije nego što se osvetim svojim neprijateljima!” Stoga nitko od njegovih ljudi nije ništa jeo.+ 25  I sva je vojska došla u šumu, a ondje je na tlu bilo meda. 26  Kad su vojnici došli u šumu, vidjeli su da med kapa iz saća, ali nitko ga nije ni okusio jer su se bojali zakletve. 27  A Jonatan nije čuo da je njegov otac ljude vezao zakletvom,+ pa je pružio vrh štapa koji mu je bio u ruci i umočio ga u saće meda. Kad je prinio ruku svojim ustima, oči su mu zasjale. 28  Nato je netko od vojnika rekao: “Tvoj je otac ljude vezao zakletvom, rekavši: ‘Proklet bio čovjek koji danas išta pojede!’+ Zato su ljudi tako umorni.” 29  No Jonatan je odvratio: “Moj je otac nanio veliku nevolju zemlji. Pogledajte kako su mi oči zasjale jer sam okusio ovo malo meda! 30  Koliko bi bilo bolje da su ljudi danas smjeli pojesti+ nešto od plijena koji su uzeli svojim neprijateljima! Tada bismo pobili još više Filistejaca.” 31  Tog su dana tukli Filistejce od Mikmaša do Ajalona,+ pa su ljudi bili iznemogli. 32  Stoga su pohlepno navalili na plijen i uzeli ovce, goveda i telad i zaklali ih na zemlji te su jeli meso s krvlju.+ 33  Tada su javili Šaulu: “Gle, ljudi griješe Jehovi jer jedu meso s krvlju!”+ A on je odvratio: “Nevjerno ste postupili! Odmah mi dovaljajte velik kamen!” 34  Potom je Šaul rekao: “Pođite među ljude i recite im: ‘Neka svaki od vas dovede svog junca i svoju ovcu pa ih ovdje zakoljite, a onda ih jedite! Nemojte griješiti Jehovi jedući meso s krvlju!’”+ Tako je te noći svaki od njih doveo svog junca i ondje ga zaklao. 35  I Šaul je sagradio žrtvenik Jehovi.+ Bio je to prvi žrtvenik koji je sagradio Jehovi. 36  Potom je Šaul rekao: “Pođimo noćas za Filistejcima i pljačkajmo ih dok ne svane jutro! Nijednog od njih nećemo ostaviti na životu!” A oni su odvratili: “Učini što god smatraš ispravnim!” Tada je svećenik kazao: “Obratimo se ovdje pravom Bogu!”+ 37  I Šaul je upitao Boga: “Da li da pođem za Filistejcima?+ Hoćeš li ih predati u ruke Izraelu?” Ali Bog mu nije odgovorio taj dan. 38  Zato je Šaul rekao: “Pristupite ovamo, svi vojni zapovjednici, pa ispitajte kakav je grijeh danas počinjen! 39  Jer zaklinjem se Jehovom, živim Bogom, koji je izbavio Izraela, čak i ako ga je počinio moj sin Jonatan, umrijet će!” Ali nitko od ljudi nije mu odgovorio. 40  Tada je on rekao Izraelcima: “Vi stanite na jednu stranu, a ja i moj sin Jonatan stat ćemo na drugu stranu.” A ljudi su rekli Šaulu: “Učini što god smatraš ispravnim!” 41  Nato je Šaul rekao Jehovi: “Bože Izraelov, odgovori nam preko Tumima!”+ I izbor je pao na Jonatana i Šaula, a ostali su bili oslobođeni. 42  Šaul je zatim kazao: “Neka ždrijeb+ odluči između mene i mog sina Jonatana.” I izbor je pao na Jonatana. 43  Tada je Šaul rekao Jonatanu: “Reci mi što si učinio!” Jonatan mu je odgovorio: “Samo sam okusio malo meda s vrha štapa koji mi je u ruci.+ Evo me, spreman sam umrijeti!” 44  Nato je Šaul rekao: “Neka me Bog strogo kazni ako ne umreš, Jonatane!”+ 45  Ali ljudi su rekli Šaulu: “Zar da umre Jonatan, onaj koji je donio ovu veliku pobjedu+ Izraelu? Nipošto! Zaklinjemo se Jehovom, živim Bogom, nijedna vlas s njegove glave neće pasti na zemlju jer nam je uz Božju pomoć danas donio pobjedu!”+ Tako su ljudi izbavili Jonatana te on nije poginuo. 46  I Šaul je odustao od potjere za Filistejcima, a Filistejci su otišli u svoj kraj. 47  Šaul je učvrstio svoju kraljevsku vlast nad Izraelom i ratovao je protiv svih svojih neprijatelja koji su ga okruživali: protiv Moabaca,+ Amonaca,+ Edomaca,+ sopskih+ kraljeva i Filistejaca.+ Kamo god bi pošao, porazio bi neprijatelje. 48  Hrabro se borio i porazio je Amalečane+ te je izbavio Izraela iz ruku onih koji su ga pljačkali. 49  Šaulovi sinovi bili su Jonatan, Išvi i Malki-Šua.+ Imao je i dvije kćeri: starija se zvala Meraba,+ a mlađa Mikala.+ 50  Šaulova žena zvala se Ahinoama i bila je Ahimaasova kći. Zapovjednik njegove vojske zvao se Abner+ i bio je Nerov sin i Šaulov stric. 51  Kiš+ je bio Šaulov otac, a Abnerov otac Ner+ bio je Abielov sin. 52  Sve vrijeme dok je Šaul bio kralj vodio se žestok rat protiv Filistejaca.+ Kad bi Šaul vidio kakvog snažnog ili hrabrog čovjeka, uzeo bi ga u svoju službu.+

Bilješke

Ili: “nalik zubu”.
Ili: “spasenje”.
Odnosno četvrt hektara. Jutro (ral) mjera je za površinu zemljišta koje jedan par bikova može izorati u jednom danu.
Dosl.: “tog je dana”.
Dosl.: “Povuci ruku!”