1. Samuelova 13:1-23

13  Šaul je imao...* godina kad je postao kralj+ i vladao je dvije godine nad Izraelom.  Šaul je među Izraelcima izabrao 3000 ljudi – od toga je 2000 ljudi bilo s njim u Mikmašu i betelskim brdima, a 1000 ih je bilo s Jonatanom+ u Gibei+ koja pripada Benjaminovcima. A ostali je narod Šaul otpustio, pa je svatko otišao svojoj kući.  A Jonatan je potukao filistejsku vojsku+ koja je bila u Gebi+ i Filistejci su to saznali. Šaul je zapovjedio da se po cijeloj zemlji oglasi rog+ i da se kaže: “Neka čuju Hebreji!”  I svi su Izraelci čuli vijest: “Šaul je potukao filistejsku vojsku i sada su Filistejci zamrzili Izraelce.” I narod je bio pozvan da se pridruži Šaulu u Gilgalu.+  A Filistejci su se skupili da se bore protiv Izraelaca: imali su 30 000 bojnih kola, 6000 konjanika i vojnika mnogo kao pijeska na morskoj obali.+ Utaborili su se u Mikmašu, istočno od Bet-Avena.+  Izraelci su vidjeli da su u nevolji jer ih je neprijatelj snažno pritisnuo, pa su se posakrivali u pećine,+ jame, stijene, podzemna skloništa* i nakapnice.  Neki su Hebreji čak prešli preko Jordana u Gadovu zemlju i na područje Gileada.+ No Šaul je još uvijek bio u Gilgalu, a sav narod što je bio s njim drhtao je od straha.  I Šaul je čekao sedam dana do vremena koje je Samuel odredio, ali Samuel nije došao u Gilgal, pa su ljudi počeli odlaziti od Šaula.  Na koncu je Šaul rekao: “Donesite mi žrtvu paljenicu i žrtve zajedništva!” Zatim je prinio žrtvu paljenicu.+ 10  Ali tek što je završio s prinošenjem žrtve paljenice, stigao je Samuel. Šaul mu je izašao u susret i pozdravio ga. 11  A Samuel ga je upitao: “Što si učinio?” Šaul je odgovorio: “Vidio sam da ljudi odlaze od mene,+ a ti nisi došao do vremena koje si odredio, a i Filistejci su se skupili u Mikmašu,+ 12  pa sam pomislio: ‘Sada će Filistejci doći na mene u Gilgal, a ja nisam zamolio Jehovu da nam iskaže milost*.’ Zato sam zaključio da moram prinijeti žrtvu paljenicu.” 13  Tada je Samuel rekao Šaulu: “Ludo si postupio! Nisi poslušao zapovijed koju ti je dao Jehova, tvoj Bog.+ Da jesi, Jehova bi zauvijek učvrstio tvoje kraljevstvo nad Izraelom. 14  A ovako se tvoje kraljevstvo neće održati.+ Jehova će naći čovjeka koji mu je po volji*+ i Jehova će njega postaviti za vođu svom narodu+ jer ti nisi poslušao ono što ti je Jehova zapovjedio.”+ 15  Potom je Samuel otišao iz Gilgala i pošao u Gibeu koja pripada Benjaminovcima, a Šaul je prebrojio ljude koji su ostali s njim. Bilo ih je otprilike 600.+ 16  Šaul, njegov sin Jonatan i narod što je ostao s njima boravili su u Gebi+ koja pripada Benjaminovcima, a Filistejci su se utaborili u Mikmašu.+ 17  Iz filistejskog tabora tri su čete krenule u pljačku. Jedna je četa krenula putem prema Ofri, u zemlju Šual, 18  druga je krenula putem prema Bet-Horonu,+ a treća je krenula putem koji vodi prema granici što gleda na dolinu Seboim, prema pustinji. 19  A u cijeloj izraelskoj zemlji nije bilo nijednog kovača jer su Filistejci rekli: “Ne želimo da Hebreji izrađuju mačeve ili koplja.” 20  I svi su Izraelci morali ići k Filistejcima da bi naoštrili svoje raonike, motike, sjekire ili srpove. 21  A cijena oštrenja bila je 1 pim* za raonike, motike, trozube alatke i sjekire te za učvršćivanje ostana za goveda. 22  Tako na dan bitke nitko od ljudi koji su bili sa Šaulom i Jonatanom nije imao ni mač ni koplje.+ Samo su Šaul i njegov sin Jonatan imali oružje. 23  I filistejska vojska* krenula je prema prijelazu preko klanca kod Mikmaša.+

Bilješke

U hebrejskom tekstu nedostaje broj.
Ili: “podrume; rupe u zemlji”.
Ili: “nisam smekšao lice Jehovi”.
Dosl.: “po srcu”.
Stara mjera za težinu, iznosila je otprilike dvije trećine šekela, odnosno otprilike 8 grama. Vidi dodatak B14.
Ili: “straža”.