1. Ljetopisa 16:1-43

16  Tako su donijeli kovčeg pravog Boga i postavili ga u šator koji je David za njega podignuo.+ Tada su prinijeli žrtve paljenice i žrtve zajedništva pred pravim Bogom.+  Kad je David prinio žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva,+ blagoslovio je narod u Jehovino ime.  Zatim je razdijelio svim Izraelcima, svakom muškarcu i svakoj ženi, po jedan kolutasti kruh te grudu datulja i grudu grožđica.  I postavio je neke levite da služe pred Jehovinim kovčegom,+ da iskazuju čast* Jehovi, Izraelovom Bogu, da mu zahvaljuju i hvale ga.  Asaf+ je bio poglavar, a pomoćnik mu je bio Zaharija. Jeiel, Šemiramot, Jehiel, Matitija, Elijab, Benaja, Obed-Edom i Jeiel+ svirali su psaltire i harfe,+ Asaf je udarao činele,+  a svećenici Benaja i Jahaziel bez prestanka su trubili u trube pred kovčegom saveza pravog Boga.  Tog je dana David prvi put dao Asafu+ i njegovoj braći svoj psalam da njime zahvale Jehovi:   “Zahvaljujte Jehovi,+ prizivajte njegovo ime,objavljujte među narodima njegova djela!+   Pjevajte mu, pjevajte* mu hvalospjeve,+razmišljajte* o svim njegovim čudesnim djelima.+ 10  Dičite se njegovim svetim imenom,+neka se raduje srce onih koji traže Jehovu.+ 11  Tražite Jehovu+ i njegovu snagu,stalno tražite njegovu naklonost*.+ 12  Sjećajte se čudesnih djela koja je učinio,+njegovih čuda i zakona koje je izrekao, 13  vi, potomci njegovog sluge Izraela,+vi, Jakovljevi sinovi, izabranici njegovi.+ 14  On je Jehova, naš Bog,+njegovi zakoni vrijede za cijelu zemlju.+ 15  Zauvijek se sjećajte njegovog saveza,kroz tisuću naraštaja sjećajte se obećanja koje je dao*,+ 16  saveza sklopljenog s Abrahamom+i zakletve dane Izaku,+ 17  koju je dao kao jamstvo Jakovu,+kao trajan savez Izraelu, 18  kad je rekao: ‘Tebi ću dati Kanaan,+dodijelit ću ti ga u nasljedstvo.’+ 19  Bilo je to kad su još bili malobrojni,kad ih je bilo vrlo malo i kad su bili došljaci u zemlji.+ 20  Išli su od naroda do naroda,iz jednog kraljevstva u drugo.+ 21  Nikome nije dao da ih tlači,+nego je zbog njih ukoravao kraljeve,+ 22  govoreći: ‘Ne dirajte moje pomazanike,mojim prorocima ne činite zla!’+ 23  Pjevaj Jehovi, sva zemljo! Objavljujte iz dana u dan spasenje koje on daje.+ 24  Govorite o njegovoj slavi među narodima,o njegovim čudesnim djelima među svim narodima. 25  Jer velik je Jehova i dostojan najveće hvale,treba ga se bojati više od svih drugih bogova.+ 26  Bezvrijedni su svi bogovi drugih naroda,+a Jehova je načinio nebesa.+ 27  Čast i veličanstvo okružuju ga,+snaga i radost u njegovom su prebivalištu.+ 28  Iskažite čast Jehovi, plemena svih naroda,iskažite čast Jehovi jer je slavan i moćan.+ 29  Iskažite Jehovi čast* dostojnu njegovog imena,+ponesite dar i dođite pred njega.+ Poklonite se Jehovi* u krasnom i svetom ruhu*.+ 30  Strepi pred njim, sva zemljo! Zemlja čvrsto stoji, ne može se pomaknuti*.+ 31  Neka se raduju nebesa i neka se veseli zemlja.+ Objavljujte među narodima: ‘Jehova je počeo kraljevati!’+ 32  Neka huči more i sve što je u njemu,neka se raduju polja i sve što je na njima. 33  Neka i drveće u šumi kliče radosno pred Jehovom,jer on dolazi* suditi zemlji. 34  Zahvaljujte Jehovi jer je dobar,+jer njegova vjerna ljubav traje vječno.+ 35  I recite: ‘Spasi nas, Bože, spasitelju naš,+sakupi nas i izbavi nas od drugih naroda,da bismo veličali tvoje sveto imei radosno te hvalili.+ 36  Neka je hvaljen Jehova, Izraelov Bog,u svu vječnost!’” Sav je narod rekao: “Amen!”* I hvalili su Jehovu. 37  Potom je David ostavio Asafa+ i njegovu braću ondje, pred kovčegom Jehovinog saveza, da bez prestanka služe pred kovčegom+ kako je propisano za svaki dan.+ 38  Ostavio je i Obed-Edoma te njegovu braću, njih 68. Postavio je Jedutunovog sina Obed-Edoma i Hosu da budu vratari. 39  Svećenika Sadoka+ i druge svećenike postavio je pred Jehovinim šatorom na uzvišici u Gibeonu+ 40  da Jehovi redovito – ujutro i uvečer – prinose žrtve paljenice na žrtveniku za žrtve paljenice i da vrše sve što je zapisano u Zakonu koji je Jehova dao Izraelu.+ 41  S njima su bili Heman i Jedutun+ i ostali izabrani, koji su poimence bili određeni da upućuju hvale Jehovi,+ jer “njegova vjerna ljubav traje vječno”.+ 42  Heman+ i Jedutun bili su s njima da trube u trube, udaraju činele i sviraju druga glazbala kojima su hvalili pravog Boga, a Jedutunovi sinovi+ čuvali su stražu na vratima. 43  Potom se sav narod razišao, svaki svojoj kući, a David je otišao blagosloviti svoj dom.

Bilješke

Dosl.: “da se sjećaju”.
Ili: “svirajte”.
Moguće i: “govorite”.
Dosl.: “njegovo lice”.
Dosl.: “riječi koju je zapovjedio”.
Dosl.: “Dajte Jehovi slavu”.
Ili: “Štujte Jehovu”.
Moguće i: “zbog njegove uzvišene svetosti”.
Ili: “poljuljati”.
Ili: “jer je došao”.
Ili: “Neka bude tako!”