1. Kraljevima 18:1-46

  • Ilija razgovara s Obadijom i Ahabom (1⁠–⁠18)

  • Ilija se suočava s Baalovim prorocima na Karmelu (19⁠–⁠40)

    • “Dokle ćete biti neodlučni?” (21)

  • Kraj suše nakon tri i pol godine (41⁠–⁠46)

18  Nakon nekog vremena, to jest treće godine,+ Jehova je rekao Iliji: “Idi i pokaži se Ahabu jer ću pustiti kišu na zemlju!”+  Tako je Ilija otišao pokazati se Ahabu u vrijeme kad je u Samariji vladala velika glad.+  I Ahab je pozvao Obadiju, koji je bio upravitelj njegovog dvora. (A Obadija se veoma bojao Jehove.  Kad je Izebela+ ubijala Jehovine proroke, Obadija je odveo 100 proroka i sakrio ih u pećine, po 50 u svaku pećinu, te im je donosio kruha i vode.)  Potom je Ahab rekao Obadiji: “Obiđi sve izvore vode i sve doline* u zemlji! Možda pronađemo nešto trave da sačuvamo konje i mule na životu i da nam više ne ugiba stoka.”  Tako su podijelili među sobom zemlju koju će obići. Ahab je sam otišao jednim putem, a Obadija je sam otišao drugim putem.  Dok je Obadija bio na putu, u susret mu je došao Ilija. Obadija ga je odmah prepoznao i pao ničice te rekao: “Jesi li to ti, gospodaru moj Ilija?”+  A on mu je odgovorio: “Ja sam! Idi i reci svom gospodaru: ‘Došao je Ilija!’”  Ali on mu je rekao: “Koji sam grijeh počinio da svog slugu predaješ u ruke Ahabu da me pogubi? 10  Tako mi Jehove, tvog Boga, nema naroda ni kraljevstva kamo moj gospodar nije slao da te traže. Kad su mu rekli: ‘Nije ovdje’, tražio je od tog kraljevstva ili naroda da se zakunu da te nisu našli.+ 11  A ti sad kažeš: ‘Idi i reci svom gospodaru: “Došao je Ilija!”’ 12  No kad ja odem od tebe, Jehovin duh odnijet će te+ tko zna kamo, pa kad javim Ahabu da si ovdje, a on te ne nađe, ubit će me. Ali tvoj se sluga od svoje mladosti boji Jehove. 13  Nije li moj gospodar čuo što sam učinio kad je Izebela ubijala Jehovine proroke, kako sam 100 Jehovinih proroka sakrio u pećine, po 50 u svaku pećinu, i donosio im kruha i vode?+ 14  A ti sad kažeš: ‘Idi i reci svom gospodaru: “Došao je Ilija!”’ On će me ubiti!” 15  No Ilija je rekao: “Zaklinjem se Jehovom nad vojskama, živim Bogom kojem služim*, danas ću mu se pokazati.” 16  Tada je Obadija pošao u susret Ahabu i javio mu vijest. I Ahab je krenuo u susret Iliji. 17  Čim je Ahab ugledao Iliju, rekao mu je: “Jesi li ti onaj koji Izraelu donosi tešku nevolju?” 18  On je nato odgovorio: “Ne donosim ja nevolju Izraelu, nego ti i obitelj tvog oca jer ste se prestali držati Jehovinih zapovijedi i počeli ste štovati Baale.+ 19  A sada zapovjedi da svi Izraelci dođu k meni na goru Karmel+ s 450 Baalovih proroka te s 400 proroka koji štuju obredno deblo*+ i jedu za Izebelinim stolom.” 20  Tako je Ahab pozvao sav izraelski narod i sakupio proroke na gori Karmelu. 21  Tada je Ilija pristupio narodu i rekao: “Dokle ćete biti neodlučni*?+ Ako je Jehova pravi Bog, služite njemu,+ a ako je Baal, služite njemu!” Ali narod mu nije odgovorio ni riječi. 22  A Ilija je rekao narodu: “Ja sam jedini preostao od Jehovinih proroka,+ a Baalovih proroka ima 450. 23  Neka nam daju dva junca pa neka oni izaberu jednog junca, isijeku ga na komade i stave na drva, ali neka ne potpale vatru. A ja ću pripremiti drugog junca i staviti ga na drva, ali neću potpaliti vatru. 24  Tada vi prizovite ime svog boga,+ a ja ću prizvati Jehovino ime. Bog koji odgovori vatrom pokazat će da je pravi Bog.”+ Nato je sav narod odgovorio: “Neka bude tako!” 25  Potom je Ilija rekao Baalovim prorocima: “Izaberite jednog junca i prvi ga pripremite, jer vas je više. I prizovite ime svog boga, ali nemojte potpaliti vatru.” 26  Tako su uzeli junca kojeg su izabrali. Pripremili su ga i prizivali Baalovo ime od jutra do podneva, govoreći: “Baale, usliši nas!” Ali nije bilo ni glasa ni odgovora.+ A oni su poskakivali* oko žrtvenika koji su načinili. 27  Oko podneva Ilija im se stao rugati: “Zovite ga na sav glas! Pa on je bog!+ Valjda se nešto zamislio ili je otišao obaviti nuždu*! A možda i spava, pa ga treba probuditi!” 28  I oni su vikali na sav glas te su se po svom običaju rezali bodežima i kopljima dok ih nije oblila krv. 29  Kad je prošlo podne, oni su se i dalje ponašali mahnito* sve dok nije došlo vrijeme da se prinese večernja žitna žrtva, ali nije bilo ni glasa ni odgovora. Nitko ih nije slušao.+ 30  Naposljetku je Ilija rekao narodu: “Dođite k meni!” I sav mu je narod pristupio. Tada je počeo popravljati Jehovin žrtvenik koji je bio srušen.+ 31  Ilija je uzeo 12 kamenova, prema broju plemena što su potekla od sinova Jakova, kojem je Jehova rekao: “Ime će ti biti Izrael!”+ 32  Od tog je kamenja sagradio žrtvenik+ u čast Jehovinom imenu. Potom je oko žrtvenika načinio jarak. Taj je jarak okruživao površinu koja bi se mogla zasijati s 2 seaha* sjemena. 33  Zatim je naslagao drva, isjekao junca na komade i položio ga na drva.+ Tada je rekao: “Napunite vodom četiri ćupa i izlijte vodu na žrtvu paljenicu i na drva!” 34  Potom je rekao: “Učinite to još jednom!” I učinili su to još jednom. A on je rekao: “Učinite to i treći put!” I učinili su to i treći put. 35  I voda je potekla svuda oko žrtvenika. Ilija je i jarak napunio vodom. 36  Kad je došlo vrijeme da se prinese večernja žitna žrtva,+ prorok Ilija pristupio je žrtveniku i rekao: “Jehova, Bože Abrahamov,+ Izakov+ i Izraelov, neka danas svi spoznaju da si ti Bog u Izraelu i da sam ja tvoj sluga te da sam po tvojoj zapovijedi sve ovo učinio!+ 37  Usliši me, Jehova! Usliši me da bi ovaj narod znao da si ti, Jehova, pravi Bog i da ti želiš da se svim srcem vrate k tebi!”+ 38  Tada je sišla vatra koju je poslao Jehova te je spalila žrtvu paljenicu,+ drva, kamenje i prašinu te popila vodu u jarku.+ 39  Kad je sav narod to vidio, pao je ničice i rekao: “Jehova je pravi Bog! Jehova je pravi Bog!” 40  Tada im je Ilija rekao: “Pohvatajte Baalove proroke! Ne dajte da ijedan pobjegne!” I pohvatali su ih, a Ilija ih je zatim odveo do potoka Kišona+ i ondje pobio.+ 41  Potom je Ilija rekao Ahabu: “Pođi odavde te jedi i pij, jer već se čuje jak pljusak!”+ 42  I Ahab je otišao jesti i piti, a Ilija se popeo na vrh Karmela, prignuo se k zemlji i stavio lice među koljena.+ 43  Zatim je rekao svom sluzi: “Molim te, idi gore i pogledaj prema moru!” I on je otišao i pogledao te je rekao: “Ništa se ne vidi.” Ilija mu je sedam puta rekao: “Idi ponovno!” 44  A sedmi put sluga mu je kazao: “Eno, s mora se diže oblak malen kao ljudski dlan!” Tada je Ilija rekao: “Idi i reci Ahabu: ‘Upregni konje u kola i pođi dolje da te ne uhvati pljusak!’” 45  Uto su nebo prekrili crni oblaci, zapuhao je vjetar i spustio se jak pljusak.+ A Ahab se na kolima odvezao u Jizreel.+ 46  No Jehova je dao snage Iliji te je on zataknuo skute svoje haljine za pojas i trčao pred Ahabom sve do Jizreela.

Bilješke

Ili: “vadije”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Dosl.: “pred kojim stojim”.
Ili: “kolebati se između dva uvjerenja; hramati na dvije strane”.
Ili: “hramajući plesali”.
Moguće i: “otišao na put”.
Ili: “kao da su pali u proročki zanos”.
Seah je imao 7,33 litre. Vidi dodatak B14.