1. Kraljevima 14:1-31

14  U to vrijeme razbolio se Jeroboamov sin Abija.  I Jeroboam je rekao svojoj ženi: “Molim te, idi i preruši se da ne bi prepoznali da si moja žena, pa pođi u Šilo. Ondje je prorok Ahija. On mi je rekao da ću postati kralj nad ovim narodom.+  Ponesi deset kruhova, pogače i vrč meda, pa otiđi k njemu. On će ti reći što će biti s našim sinom.”  Jeroboamova žena učinila je kako joj je on rekao. Spremila se i otišla u Šilo+ te je došla u Ahijinu kuću. A Ahija više ništa nije vidio jer je zbog starosti oslijepio.  Ali Jehova je rekao Ahiji: “Evo, dolazi Jeroboamova žena da te pita za svog sina jer je bolestan. Ja ću ti reći što ćeš joj kazati. A kad dođe, pretvarat će se da je neka druga žena.”  Čim je Ahija čuo njene korake kad je došla na vrata, rekao je: “Uđi, Jeroboamova ženo! Zašto se pretvaraš da si neka druga žena? Dobio sam zadatak da ti prenesem loše vijesti.  Idi i reci Jeroboamu: ‘Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: “Izabrao sam te iz tvog naroda da te postavim za vođu svom narodu Izraelu.+  Oduzeo sam kraljevsku vlast Davidovim potomcima i dao je tebi.+ Ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji se držao mojih zapovijedi i bio mi odan* svim svojim srcem te je činio samo ono što je ispravno u mojim očima.+  Postupao si gore od svih svojih prethodnika i načinio si sebi drugog boga i lijevane* kipove kojima si me vrijeđao,+ a meni si okrenuo leđa.+ 10  Zato ću nanijeti nevolju Jeroboamovom potomstvu i istrijebit ću iz njegove obitelji sve što je muško*, čak i one najbjednije u Izraelu, i pomest ću Jeroboamovo potomstvo+ kao što se čisti izmet dok se posve ne ukloni. 11  Svakog Jeroboamovog potomka koji umre u gradu pojest će psi, a svakoga koji umre u polju pojest će ptice, jer tako kaže Jehova.”’ 12  A sada ustani i pođi kući! Kad nogom kročiš u grad, dječak će umrijeti. 13  Sav će ga Izrael oplakivati i pokopat će ga. On je jedini iz Jeroboamove obitelji koji će biti položen u grob jer je iz cijele Jeroboamove obitelji samo kod njega Jehova, Izraelov Bog, našao nešto dobro. 14  Doći će dan – i to uskoro – kad će Jehova postaviti nad Izraelom kralja koji će istrijebiti Jeroboamove potomke.+ 15  Jehova će udariti Izraela i on će se zaljuljati kao trska u vodi. Iščupat će Izraela iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim precima+ i rasijati ih u krajeve preko Rijeke*+ jer su načinili sebi obredna debla*+ i tako vrijeđali Jehovu. 16  I napustit će Izraela zbog grijeha koje je počinio Jeroboam i na koje je navodio Izraela.”+ 17  Tada je Jeroboamova žena ustala i otišla u Tirsu. Čim je stupila na kućni prag, njen je sin umro. 18  Pokopali su ga i sav ga je Izrael oplakivao, kao što je Jehova i rekao preko proroka Ahije, svog sluge. 19  A ostali događaji iz Jeroboamovog života, kako je ratovao+ i kako je vladao, sve je to zapisano u ljetopisima izraelskih kraljeva. 20  Jeroboam je vladao 22 godine, a onda je umro*.+ Nakon njega počeo je vladati njegov sin Nadab.+ 21  U to je vrijeme Salamunov sin Roboam kraljevao u Judi. Roboam je imao 41 godinu kad je postao kralj i vladao je 17 godina u Jeruzalemu, gradu koji je Jehova izabrao+ među svim gradovima izraelskih plemena da se u njemu slavi* njegovo ime.+ Roboamova majka zvala se Naama i bila je Amonka.+ 22  Judejci su činili ono što je zlo u Jehovinim očima.+ Grijesima koje su činili izazivali su ga više nego svi njihovi preci.+ 23  I oni su gradili sebi obredne uzvišice, obredne stupove i obredna debla*+ na svakom visokom brdu+ i pod svakim stablom koje se zeleni.+ 24  U zemlji je bilo i hramskih bludnika.+ Judejci su činili sve gadosti što su ih činili narodi koje je Jehova otjerao pred Izraelcima. 25  Pete godine Roboamovog kraljevanja egipatski kralj Šišak+ napao je Jeruzalem.+ 26  Uzeo je blago iz Jehovinog doma i blago iz kraljevog dvora.+ Uzeo je sve, pa tako i sve zlatne štitove koje je načinio Salamun.+ 27  Umjesto njih kralj Roboam načinio je bakrene štitove i povjerio ih zapovjednicima straže koja je stajala na ulazu u kraljev dvor. 28  Kad je god kralj išao u Jehovin dom, stražari su ih nosili, a potom su ih vraćali u stražarnicu. 29  A ostali događaji iz Roboamovog života, sva njegova djela, sve je to zapisano u ljetopisima Judinih kraljeva.+ 30  Roboam i Jeroboam neprestano su međusobno ratovali.+ 31  Naposljetku je Roboam umro* i bio je pokopan među svojim precima u Davidovom gradu.+ Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka.+ Nakon njega počeo je vladati njegov sin Abijam*.+

Bilješke

Dosl.: “i išao za mnom”.
Ili: “metalne”.
Dosl.: “svakoga tko mokri uza zid”. Riječ je o pogrdnom hebrejskom izrazu koji se odnosio na osobe muškog spola.
Odnosno Eufrata.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.
Ili: “da u njemu prebiva”.
Dosl.: “počinuo sa svojim praocima”.
Zvao se i Abija.