1. Ivanova 2:1-29

2  Dječice moja, ovo vam pišem da ne biste počinili grijeh. No ako tko i počini grijeh, kod Oca imamo pomoćnika* – Isusa Krista,+ pravednika.+  On je pomirbena žrtva*+ za naše grijehe,+ i ne samo za naše nego i za grijehe cijelog svijeta.+  Ako se držimo njegovih* zapovijedi, time pokazujemo da ga poznajemo.  Tko kaže da ga poznaje, a ne drži se njegovih zapovijedi, lažljivac je i istina nije u njemu.  Ali tko se god drži Božje riječi, njegova ljubav prema Bogu uistinu je savršena.+ Po tome znamo da smo ujedinjeni s njim.+  Tko kaže da je ujedinjen s njim, dužan je i sam živjeti kako je živio Isus.+  Voljena braćo, ne pišem vam novu zapovijed, nego staru zapovijed koju ste imali od početka.+ Ta je stara zapovijed riječ koju ste čuli.  A opet, pišem vam novu zapovijed, koju je on izvršio i koju vi izvršavate, jer tama prolazi i pravo svjetlo već svijetli.+  Tko kaže da je u svjetlu, a mrzi+ svog brata, još je uvijek u tami.+ 10  Tko voli svog brata, ostaje u svjetlu+ i ništa ga neće navesti na spoticanje*. 11  Ali tko mrzi svog brata, u tami je i u tami živi.+ Ne zna kamo ide+ jer ga je tama zaslijepila. 12  Pišem vama, dječice, jer su vam grijesi oprošteni zbog njegovog imena.+ 13  Pišem vama, očevi, jer ste upoznali onoga koji postoji od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga.+ Pišem vama, djeco, jer ste upoznali Oca.+ 14  Pišem vama, očevi, jer ste upoznali onoga koji postoji od početka. Pišem vama, mladići, jer ste jaki,+ Božja riječ prebiva u vama+ i pobijedili ste Zloga.+ 15  Nemojte voljeti ni svijet ni ono što je u svijetu.+ Ako netko voli svijet, u njemu nema ljubavi prema Ocu.+ 16  Jer ništa što je u svijetu – želja tijela,+ želja očiju+ i isticanje svog imetka* – ne potječe od Oca, nego potječe od svijeta. 17  A svijet i njegove želje prolaze,+ no onaj tko vrši Božju volju živjet će* zauvijek.+ 18  Djeco, posljednji je čas. Čuli ste da će doći antikrist+ – i doista, mnogi su se antikristi već pojavili.+ Po tome znamo da je posljednji čas. 19  Oni su bili među nama, ali napustili su nas zato što nisu bili naši*.+ Jer da su bili naši, ostali bi s nama. Ali napustili su nas da bi se vidjelo da nisu svi naši.+ 20  A vas je pomazao sveti Bog+ i svi znate istinu. 21  Ne pišem vam zato što ne znate istinu,+ nego zato što je znate i zato što nikakva laž ne potječe od istine.+ 22  Tko je lažljivac, ako ne onaj tko poriče da je Isus doista Krist?+ Ovo je antikrist+ – onaj tko poriče Oca i Sina. 23  Tko god poriče Sina, nema Očevo priznanje.+ A tko priznaje Sina,+ ima Očevo priznanje.+ 24  A što se vas tiče, ono što ste čuli u početku, mora ostati u vašem srcu.+ Ako ono što ste u početku čuli ostane u vašem srcu, i vi ćete ostati ujedinjeni sa Sinom i ujedinjeni s Ocem. 25  A on sam obećao nam je ovo – vječni život.+ 26  Ovo vam pišem o onima koji vas pokušavaju zavesti. 27  A što se vas tiče, Bog vas je pomazao+ i to pomazanje ostaje u vama i nitko vas ne treba poučavati. Naime, pomazanje koje ste dobili od njega poučava vas o svemu,+ a ono je istina, nije laž. Ostanite ujedinjeni s njim, kao što vas je pomazanje i poučilo.+ 28  Stoga, dječice, ostanite ujedinjeni s njim da bismo, kad se on pojavi, bili puni pouzdanja*+ i da se ne bismo od srama udaljili od njega u vrijeme njegove prisutnosti. 29  Ako znate da je on pravedan, onda znate i da je svatko tko čini ono što je pravedno rođen od Boga.+

Bilješke

Ili: “zastupnika”.
Ili: “žrtva za očišćenje; ono čime se može umilostiviti”.
Neke zamjenice u 2. i 3. poglavlju mogu se odnositi ili na Isusa ili na Boga.
Moguće i: “i druge ne navodi na spoticanje”.
Ili: “hvalisanje svojim imetkom”.
Dosl.: “ostaje”.
Ili: “nisu pripadali nama”.
Ili: “imali slobodu govora”.