Zaharija 11:1-17

11  “Otvori vrata, Libanone,+ da vatra proguta cedrove tvoje!+  Plači gorko, stablo borovice, jer je cedar pao, jer su moćna stabla opustošena!+ Plačite gorko, golema stabla bašanska, jer je neprohodna šuma oborena!+  Čujte gorki plač pastira,+ jer je opustošeno veličanstvo njihovo!+ Čujte riku lavova mladih, jer su opustošene guštare jordanske!+  Ovako kaže Jehova, Bog moj: ‘Pasi ovce za klanje određene,+  koje kupci njihovi kolju,+ a ne smatra ih se krivima!+ A oni koji ih prodaju+ govore: “Neka je blagoslovljen Jehova, jer ću se obogatiti!”+ I pastiri njihovi nemaju samilosti prema njima.’+  ‘Ni ja više neću imati samilosti prema stanovnicima zemlje ove’,+ govori Jehova. ‘Evo, predajem svakog čovjeka u ruke bližnjega njegova+ i u ruke kralja njegova.+ I oni će zemlju pustošiti, a ja nikoga neću izbavljati iz ruku njihovih.’”+  I radi vas, nevoljnici iz stada,+ pasao sam stado+ za klanje određeno.+ I uzeo sam dva štapa.+ Jedan sam nazvao Naklonost,+ a drugi Sveza.+ Tako sam pasao stado.  Na koncu sam uklonio tri pastira u jednom mjesecu,*+ jer više nisam imao strpljenja s njima,+ a i ja sam njima bio mrzak.  Potom sam rekao: “Neću vas više pasti!+ Koja mora uginuti, neka ugine! Koja mora nestati, neka nestane!+ A koje ostanu, neka jedna drugoj meso prožderu!”+ 10  I uzeo sam svoj štap Naklonost+ i isjekao ga+ da raskinem savez koji sam sklopio s narodom svojim.+ 11  I onoga je dana bio raskinut, a nevoljnici iz stada+ koji su me promatrali+ tako su spoznali da je to bila riječ Jehovina. 12  Tada sam im rekao: “Ako je to dobro u očima vašim, dajte mi plaću, a ako nije, nemojte.” I isplatili su mi plaću, trideset srebrnjaka.+ 13  Jehova mi je nato rekao: “Baci u riznicu+ tu veliku vrijednost kojom su me procijenili!”+ I uzeo sam tih trideset srebrnjaka i bacio ih u riznicu doma Jehovina.+ 14  Onda sam isjekao i svoj drugi štap, Svezu,+ da raskinem bratstvo+ između Jude i Izraela.+ 15  I Jehova mi je rekao: “Uzmi još i opremu beskorisna pastira.+ 16  Jer, evo, ja ću dati da se podigne pastir u zemlji.+ Za nestale ovce neće mariti,+ mlade neće tražiti, ozlijeđene neće liječiti.+ One što stajati mogu neće hraniti, od ugojenih će meso jesti+ i papke će im otkidati.+ 17  Teško bezvrijednom pastiru mojemu+ koji stado ostavlja!+ Mač će mu se nad mišicu i nad desno oko nadviti. Mišica će mu se sasvim osušiti,+ a desno oko sasvim potamnjeti.”

Bilješke

Ili: “lunarnom mjesecu”. Vidi dodatak 14.