Suci 19:1-30

19  U ono vrijeme, kad još nije bilo kralja u Izraelu,+ neki je levit živio duboko u brdima efrajimskim.+ On je uzeo za inoču*+ ženu iz Betlehema+ u Judi.  A inoča njegova bila mu je nevjerna.+ Na koncu je otišla od njega kući oca svojega u Betlehem u Judi i ondje je ostala puna četiri mjeseca.  Tada je muž njezin ustao i otišao za njom da ljubazno razgovara s njom i vrati je natrag. Imao je sa sobom slugu svojega+ i dva magarca. I ona ga je uvela u kuću oca svojega. Kad ga je ugledao otac mlade žene, obradovao se što ga vidi.  I tast njegov, otac mlade žene, zadržao ga je, tako da je ostao s njim tri dana. Jeli su i pili, i on je noćio ondje.+  A četvrtoga dana, kad su po običaju ustali rano ujutro, on se spremao da pođe. Ali otac mlade žene rekao je zetu svojemu: “Okrijepi srce svoje zalogajem kruha,+ pa onda idite!”  Tako su sjeli i obojica su jela i pila. Potom je otac mlade žene rekao čovjeku: “Hajde, molim te, prenoći ovdje+ i neka se veseli srce tvoje!”+  A kad je čovjek ustao da pođe, njegov ga je tast stao nagovarati da ostane te je on još jednom prenoćio ondje.+  Kad je petoga dana uranio da pođe, otac mlade žene rekao mu je: “Molim te, okrijepi srce svoje!”+ I tako su se zadržali jedući zajedno sve dok se dan nije primaknuo kraju.  Tada je čovjek+ ustao da pođe, zajedno s inočom svojom+ i slugom svojim.+ Ali tast njegov, otac mlade žene, rekao mu je: “Evo, kraj je dana i uskoro će večer. Molim te, prenoćite ovdje!+ Evo, dan je na izmaku, prenoći ovdje i neka ti srce bude veselo!+ A sutra uranite, pa pođite na put i vratite se šatoru svojemu!” 10  Ali čovjek nije htio prenoćiti, nego je ustao, krenuo na put i došao pred Jebus,+ to jest Jeruzalem.+ Imao je sa sobom dva osedlana magarca, inoču i slugu. 11  Kad su bili blizu Jebusa, bio je već skoro mrak,+ pa je sluga rekao gospodaru svojemu: “Hajde sada da svratimo u ovaj grad jebusejski+ i prenoćimo u njemu!” 12  Ali gospodar mu je rekao: “Nećemo svraćati u grad tuđinaca+ koji nisu sinovi Izraelovi, nego ćemo otići do Gibee.”+ 13  I još je rekao sluzi svojemu: “Požurimo da stignemo u koje od tih mjesta i da prenoćimo u Gibei ili u Rami!”+ 14  Tako su pošli dalje i nastavili put, a sunce je stalo zalaziti kad su došli blizu Gibee Benjaminove. 15  I svratili su onamo da prenoće u Gibei. Ušli su u grad te sjeli na gradski trg, ali nitko ih nije primio u kuću da prenoće.+ 16  I gle, neki se starac uvečer vraćao s posla u polju,+ a bio je iz brda efrajimskih+ i živio je u Gibei. A stanovnici toga mjesta bili su Benjaminovci.+ 17  Kad je podigao oči svoje, vidio je čovjeka, putnika, na gradskom trgu. I starac ga je upitao: “Kamo ideš i odakle dolaziš?”+ 18  A on mu je odgovorio: “Na putu smo iz Betlehema u Judi i idemo duboko u brda efrajimska.+ Ja sam odande, ali išao sam u Betlehem u Judi.+ Sada se vraćam svojoj kući, ali nema nikoga da me primi u kuću svoju.+ 19  A imam i slame i hrane+ za magarce te kruha+ i vina za sebe i za robinju tvoju+ i za momka+ što je sa mnom, slugom tvojim. Ništa ne manjka.” 20  Tada je starac rekao: “Mir tebi!+ Što ti god nedostaje, moja je briga.+ Samo nemoj ostati preko noći na trgu!” 21  I doveo ga je u kuću svoju+ i bacio hranu magarcima.+ Potom su oprali noge+ svoje te su jeli i pili. 22  Dok su se oni veselili,+ gle, stanovnici grada, nevaljali ljudi,+ okružili su kuću,+ gurajući se na vrata. I vikali su starcu, vlasniku one kuće: “Izvedi čovjeka što je ušao u kuću tvoju da općimo s njim!”+ 23  Tada je vlasnik kuće izašao k njima i rekao im:+ “Ne, braćo moja,+ ne činite zla, molim vas, jer je taj čovjek ušao u moju kuću! Ne činite takvo sramotno i bezumno djelo!+ 24  Evo moje kćeri djevice i inoče njegove! Dajte da vam njih izvedem, pa ih silujte+ i činite im što vam je drago! Ali ovome čovjeku ne činite takvo sramotno i bezumno djelo!” 25  No ljudi ga nisu htjeli slušati. Tada je onaj čovjek uzeo inoču svoju+ i izveo im je. I oni su općili s njom+ i zlostavljali+ je cijelu noć do jutra, a kad je počela svitati zora, pustili su je. 26  I žena je došla kad je svitalo jutro, pala je pred vratima kuće onog čovjeka gdje je bio gospodar njezin+ i ostala ležati dok nije svanulo. 27  Ujutro je gospodar njezin ustao, otvorio kućna vrata i izašao da ide svojim putem, kad gle, žena, inoča njegova,+ ležala je na ulazu u kuću s rukama na pragu. 28  A on joj je rekao: “Ustani, idemo!” Ali nije bilo odgovora.+ Tada ju je čovjek stavio na magarca i krenuo na put da se vrati u svoje mjesto.+ 29  Kad je ušao u kuću svoju, dohvatio je nož, uzeo inoču svoju i rasjekao je na dvanaest komada,+ koje je poslao u sve krajeve Izraela.+ 30  I svi koji su to vidjeli rekli su: “Takvo što nikad se nije dogodilo niti se vidjelo od dana kad su sinovi Izraelovi izašli iz zemlje egipatske, pa do danas. Razmislite o tome, posavjetujte se+ i kažite što ste odlučili!”

Bilješke

Vidi bilješku za 1Mo 22:24.