Suci 14:1-20

14  I Samson je otišao u Timnu.+ U Timni je vidio jednu ženu između kćeri filistejskih.  Kad se vratio, rekao je ocu svojemu i majci svojoj: “Vidio sam jednu ženu u Timni između kćeri filistejskih. Oženite me njome!”+  A otac njegov i majka njegova rekli su mu: “Zar nema žene među kćerima braće tvoje i među svim narodom mojim+ pa moraš uzeti ženu između neobrezanih Filistejaca?”+ Ali Samson je rekao ocu svojemu: “Njome me oženi, jer to je žena za mene!”  A otac njegov i majka njegova nisu znali da je to od Jehove+ i da on traži priliku da se sukobi s Filistejcima, jer su u to vrijeme Filistejci vladali Izraelom.+  Tako je Samson otišao s ocem svojim i majkom svojom u Timnu.+ Kad je došao do vinograda timnjanskih, gle, mladi lav izašao je pred njega ričući.  Tada je duh Jehovin došao na njega+ i on je rastrgao lava kao da trga jare, a nije imao ništa u ruci svojoj. Ali nije rekao ocu svojemu ni majci svojoj što je učinio.  Potom je Samson otišao dalje i razgovarao s onom ženom. Još je uvijek smatrao da je to žena za njega.+  Poslije nekog vremena vratio se da je odvede kući.+ Putem je svratio da pogleda mrtvog lava, kad gle, u mrtvome lavu bio je roj pčela i med.+  I uzeo je meda u ruke svoje i idući dalje, jeo ga je putem.+ Kad je opet došao k ocu i majci, dao je i njima te su i oni jeli. Ali nije im rekao da je med izvadio iz mrtvoga lava. 10  Zatim je otac njegov otišao k onoj ženi i Samson je ondje priredio gozbu,+ jer su tako činili mladići. 11  Kad su ga ljudi vidjeli, izabrali su trideset svadbenih drugova da budu s njim. 12  I Samson im je rekao: “Dajte da vam zadam zagonetku!+ Ako mi za sedam dana+ gozbe kažete o čemu se radi i odgonetnete je, dat ću vam trideset donjih i trideset gornjih haljina.+ 13  Ali ako je nećete moći odgonetnuti, onda ćete vi meni dati trideset donjih i trideset gornjih haljina.” Nato su mu rekli: “Zadaj nam zagonetku da je čujemo!” 14  I on im je rekao: “Iz onoga koji jede+ izašlo je jelo,i iz jakoga je izašlo slatko.”+ I tri dana nisu mogli odgonetnuti zagonetku. 15  A četvrtoga su dana rekli ženi Samsonovoj: “Izvuci na prijevaru od muža svojega rješenje zagonetke,+ inače ćemo vatrom spaliti i tebe i dom oca tvojega!+ Zar ste nas pozvali ovamo da nam imetak uzmete?”+ 16  Tada je žena Samsonova stala plakati pred njim,+ govoreći: “Ti me samo mrziš i ne voliš me!+ Zadao si zagonetku sinovima naroda mojega,+ a meni je nisi otkrio.” Nato joj je rekao: “Gle, ni ocu svojemu ni majci svojoj nisam je otkrio,+ a tebi da je otkrijem?” 17  Ali ona je plakala pred njim sedam dana, koliko je trajala gozba njihova. Sedmoga dana konačno joj je rekao, jer je navaljivala na njega.+ A ona je zagonetku otkrila sinovima naroda svojega.+ 18  I ljudi onoga grada rekli su mu sedmi dan, prije nego što je ušao u njezinu sobu:+ “Što je slađe od meda,i što je jače od lava?”+ A on im je odgovorio:“Da niste mojom junicom orali,+ne biste zagonetku odgonetnuli.”+ 19  I duh Jehovin došao je na njega+ i on je otišao u Aškelon,+ pobio trideset njihovih ljudi, uzeo odjeću što je skinuo s njih i dao haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku.+ Silno se razgnjevio i otišao kući oca svojega. 20  A ženu Samsonovu+ dobio je jedan od svadbenih drugova+ njegovih, koji mu je bio pratilac.

Bilješke