Suci 10:1-18

10  Poslije Abimeleka ustao je Tola, sin Pue, sina Dodina, iz plemena Isakarova, da izbavi+ Izraela, a živio je u Šamiru u brdima efrajimskim.+  Sudio je Izraelu dvadeset i tri godine, a potom je umro i bio pokopan u Šamiru.  Poslije njega ustao je Jair Gileadovac,+ koji je sudio Izraelu dvadeset i dvije godine.  Imao je trideset sinova koji su jahali na trideset magaraca+ i imali trideset gradova koji se do današnjeg dana zovu Havot-Jair,+ a nalaze se u zemlji gileadskoj.  Potom je Jair umro i bio pokopan u Kamonu.  A sinovi Izraelovi opet su činili što je zlo u očima Jehovinim+ i služili su Baalima,+ Aštartama,+ bogovima sirijskim,+ bogovima sidonskim,+ bogovima moapskim,+ bogovima sinova Amonovih+ i bogovima filistejskim.+ Ostavili su Jehovu i nisu mu služili.+  Tada se raspalio gnjev Jehovin na Izraela,+ i on ih je predao* u ruke+ Filistejcima+ i u ruke sinovima Amonovim.+  I od te su godine osamnaest godina satirali i teško tlačili sinove Izraelove, sve sinove Izraelove što su bili s onu stranu Jordana u zemlji amorejskoj, u Gileadu.  A sinovi Amonovi prešli su Jordan da se bore i protiv Jude, Benjamina i doma Efrajimova. I Izrael se našao u velikoj nevolji.+ 10  Tada su sinovi Izraelovi stali prizivati Jehovu da im pomogne:+ “Zgriješili smo ti,+ jer smo ostavili tebe, Boga svojega, da bismo služili Baalima!”+ 11  A Jehova je rekao sinovima Izraelovim: “Nisam li vas izbavljao od Egipćana,+ Amorejaca,+ sinova Amonovih,+ Filistejaca,+ 12  Sidonaca,+ Amalečana+ i Midjanaca+ koji su vas tlačili?+ Nisam li vas izbavljao iz ruke njihove kad ste vapili k meni? 13  Ali vi ste me ostavili+ i počeli ste služiti drugim bogovima.+ Zato vas neću više izbavljati.+ 14  Idite i prizivajte u pomoć bogove+ koje ste izabrali!+ Neka vas oni izbavljaju iz nevolje vaše!” 15  A sinovi Izraelovi odgovorili su Jehovi: “Zgriješili smo!+ Učini s nama što misliš da je dobro!+ Samo nas danas izbavi, molimo te!”+ 16  I stali su uklanjati tuđe bogove iz svoje sredine+ i služiti Jehovi,+ tako da duša njegova+ nije više mogla gledati nevolju Izraelovu.+ 17  A sinovi Amonovi+ skupili su se i utaborili u Gileadu.+ Tada su se skupili i sinovi Izraelovi i utaborili se u Mispi.+ 18  Narod i knezovi gileadski govorili su jedni drugima: “Tko će povesti boj protiv sinova Amonovih?+ Neka taj bude poglavar svim stanovnicima Gileada!”+

Bilješke

Doslovno: “prodao”.