Suci 1:1-36

1  Poslije smrti+ Jošuine upitali+ su sinovi Izraelovi Jehovu: “Tko će od nas prvi krenuti na Kanaance da se bori protiv njih?”  A Jehova je odgovorio: “Neka krene Juda!+ Evo, dajem zemlju u ruke njegove!”  Tada je Juda rekao bratu svojemu Šimunu: “Pođi sa mnom u zemlju koja mi je ždrijebom određena+ da se borimo protiv Kanaanaca, a ja ću onda ići s tobom u zemlju koja je tebi ždrijebom određena!”+ I Šimun je pošao s njim.+  Tako su sinovi Judini krenuli, a Jehova je dao Kanaance i Perižane u ruke njihove+ i pobili su u Bezeku deset tisuća ljudi.  U Bezeku su naime našli Adoni-Bezeka, borili se protiv njega i porazili Kanaance+ i Perižane.+  Kad je Adoni-Bezek pobjegao, krenuli su u potjeru za njim, uhvatili ga i odrezali mu palce na rukama i na nogama.  Tada je Adoni-Bezek rekao: “Sedamdeset kraljeva odrezanih palčeva na rukama i na nogama kupilo je hranu pod mojim stolom. Kako sam činio, tako mi Bog vraća.”+ I odveli su ga u Jeruzalem,+ gdje je i umro.  Zatim su sinovi Judini ratovali protiv Jeruzalema+ i osvojili ga. I pobili su stanovnike njegove oštricom mača, a grad spalili vatrom.  Potom su sinovi Judini otišli da se bore protiv Kanaanaca koji su živjeli u brdima, u Negebu+ i u Šefeli.+ 10  I Juda je krenuo na Kanaance koji su živjeli u Hebronu+ (Hebron se prije zvao Kirijat-Arba),+ i pobili su Šešaja, Ahimana i Talmaja.+ 11  Odande su krenuli na stanovnike Debira.+ (A Debir se prije zvao Kirijat-Sefer.)+ 12  Tada je Kaleb+ rekao: “Onome tko udari na Kirijat-Sefer i osvoji ga dat ću kćer svoju Aksu+ za ženu.”+ 13  I osvojio ga je Otniel,+ sin Kenaza,+ mlađeg brata Kalebova.+ Zato mu je on dao kćer svoju Aksu za ženu.+ 14  I kad je polazila u svoj dom, nagovarala je muža svojega da zatraži polje od oca njezina. I dok je sjedila na magarcu, pljesnula je rukama da dozove oca svojega Kaleba.+ Nato ju je on upitao: “Što želiš?” 15  Ona mu je odgovorila: “Daj mi blagoslov!+ Kad si mi već dao zemlju na jugu, daj mi i Gulot-Majim!” I Kaleb joj je dao Gornji Gulot+ i Donji Gulot. 16  A sinovi Kenijca,+ tasta Mojsijeva,+ otišli su iz grada palmi+ sa sinovima Judinim u Judejsku pustinju, koja je južno od Arada.+ Došli su i nastanili se kod onog naroda.+ 17  A Juda je krenuo dalje s bratom svojim Šimunom te su udarili na Kanaance koji su živjeli u Sefatu i uništili* grad.+ Stoga je grad dobio ime Horma.*+ 18  Juda je potom osvojio Gazu+ s područjem njezinim, Aškelon+ s područjem njegovim i Ekron+ s područjem njegovim. 19  I Jehova je bio s Judom tako da je ovaj zaposjeo brda, ali nije mogao otjerati stanovnike doline jer su imali bojna kola+ sa željeznim oštricama.+ 20  Kad su Kalebu dali Hebron, kao što je obećao Mojsije,+ on je odande otjerao tri sina Anakova.+ 21  A sinovi Benjaminovi nisu otjerali Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu.+ Stoga Jebusejci žive sa sinovima Benjaminovim u Jeruzalemu sve do danas.+ 22  I dom Josipov+ krenuo je na Betel,+ i Jehova je bio s njima.+ 23  Kad je dom Josipov stao izviđati+ Betel (grad se prije zvao Luz),+ 24  uhode su vidjele čovjeka kako izlazi iz grada. I rekli su mu: “Pokaži nam kuda se može u grad, pa ćemo biti milostivi* prema tebi!”+ 25  I čovjek im je pokazao kuda se može u grad. A oni su pobili stanovnike grada oštricom mača,+ ali onoga čovjeka sa svom obitelji njegovom pustili su da ode.+ 26  I čovjek je otišao u zemlju hetitsku,+ sagradio grad i dao mu ime Luz. Tako se zove sve do danas. 27  A Manaše+ nije zaposjeo Bet-Šean+ i okolne gradove ni Taanak+ i okolne gradove, i nije otjerao stanovnike Dora+ i okolnih gradova ni stanovnike Ibleama+ i okolnih gradova ni stanovnike Megida+ i okolnih gradova, nego su se Kanaanci oduprli i ostali živjeti u toj zemlji.+ 28  A Izrael je ojačao+ i primorao Kanaance na ropski rad,+ ali nije ih uspio posve otjerati.+ 29  Ni Efrajim nije otjerao Kanaance koji su živjeli u Gezeru, nego su Kanaanci ostali među njima u Gezeru.+ 30  Zebulun+ nije otjerao stanovnike Kitrona ni stanovnike Nahalola,+ nego su Kanaanci ostali među njima,+ ali bio im je nametnut ropski rad.+ 31  Ašer+ nije otjerao stanovnike Akka* ni stanovnike Sidona+ ni Ahlaba ni Akziba+ ni Helbe ni Afika+ ni Rehoba.+ 32  I tako su Ašerovci živjeli među Kanaancima, koji su ostali u toj zemlji, jer ih nisu otjerali.+ 33  Naftali+ nije otjerao stanovnike Bet-Šemeša ni stanovnike Bet-Anata,+ nego je ostao među Kanaancima koji su živjeli u toj zemlji.+ Stanovnike Bet-Šemeša i Bet-Anata primorali su na ropski rad.+ 34  A Amorejci su potiskivali sinove Danove+ u brda i nisu im dali da siđu u dolinu.+ 35  Tako su se Amorejci oduprli i ostali živjeti na gori Heresu, u Ajalonu+ i u Šaalbimu.+ Ali kad je ruka doma Josipova ojačala, nametnuli su Amorejcima prisilni rad.+ 36  Područje Amorejaca protezalo se od uspona Akrabima,+ od Sele pa naviše.

Bilješke

Ili: “uništili kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
“Horma” znači “uništenje”.
Ili: “pa ćemo ti iskazati vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19
Akko je kasnije nazvan Ptolemaida. Vidi Dj 21:7.