Psalam 99:1-9

99  Jehova je počeo kraljevati.+ Neka dršću narodi!+On sjedi nad kerubima.*+ Neka se zemlja trese!+   Velik je Jehova na Sionu,+uzvišen je on iznad svih naroda.+   Neka hvale ime tvoje!+Veliko je ono i strah ulijeva, sveto je.+   Kao kralj on pravdu ljubi i silom je svojom podupire.+Ti si utvrdio pravičnost.+Pravdu i pravednost u Jakovu ti činiš.+   Uzvisujte Jehovu, Boga našega,+ i poklonite se kod podnožja nogu njegovih!+On je svet.+   Mojsije i Aron bili su među svećenicima njegovim+i Samuel među onima koji su prizivali ime njegovo.+Prizivali su Jehovu i on im je odgovarao.+   U stupu od oblaka govorio im je.+Držali su opomene* njegove i uredbe koje im je dao.+   Jehova, Bože naš, ti si im odgovarao.+Bio si im Bog koji oprašta,+a i osvetnik protiv sramotnih djela njihovih.+   Uzvisujte Jehovu, Boga našega,+i poklonite se na svetoj gori njegovoj!+Jer svet je Jehova, Bog naš.+

Bilješke

Kerubi su anđeli koji imaju visok položaj.
Vidi bilješku za Ps 119:2.