Psalam 94:1-23

94  Bože osvetniče, Jehova,+Bože osvetniče, zasjaj!+   Ustani, Suče cijele zemlje!+Plati oholima po zasluzi njihovoj!+   Dokle će zli, Jehova,+dokle će zli klicati?+   Oni bljuju riječi, govore neobuzdano,+svi se zlotvori hvale.+   Gaze narod tvoj, Jehova,+nasljedstvo tvoje tlače.+   Udovicu i došljaka ubijaju,+djeci bez oca život oduzimaju.+   Govore: “Jah ne vidi,+ne zapaža Bog Jakovljev.”+   Shvatite, vi nerazumni u narodu!+A vi bezumni, kada ćete postati razboriti?+   Zar onaj koji je uho načinio ne može čuti?+Zar onaj koji je oko oblikovao ne može vidjeti?+ 10  Zar onaj koji narode odgaja ne može ukoriti+— onaj koji uči ljude da bi znanje stekli?+ 11  Jehova pozna misli ljudske, zna da su kao dah.+ 12  Sretan je čovjek kojega ti, Jah, odgajaš+i kojega poučavaš iz zakona svojega,+ 13  da bi mu mir dao od dana nevoljnih,+dok se ne iskopa jama zlome.+ 14  Jer Jehova neće ostaviti narod svoj+i neće napustiti nasljedstvo svoje.+ 15  Jer presuda će opet pravedna biti+i svi koji su čestita srca za njom će ići. 16  Tko će za mene ustati na zlotvore?+Tko će se za mene zauzeti protiv onih koji zlo čine?+ 17  Da mi Jehova nije pomogao,+duša bi moja začas počinula na mjestu tišine.+ 18  Kad sam rekao: “Noga će mi posrnuti”,+milost* me tvoja, Jehova, poduprla.+ 19  Kad su se umnožile u meni misli tjeskobne,+utjehe su tvoje stale milovati dušu moju.+ 20  Hoće li se prijestolje koje nevolje uzrokuje združiti s tobom+dok neprilike stvara služeći se zakonom?+ 21  Oštro napadaju dušu pravednikovu+i osuđuju krv nevinu.+ 22  Ali Jehova će biti moja sigurna utvrda gorska,+Bog će moj biti stijena utočišta mojega.+ 23  On će vratiti na njih zloću njihovu+i istrijebit* će ih vlastitom nevoljom njihovom.+Istrijebit će ih Jehova, Bog naš.+

Bilješke

Ili: “vjerna ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Doslovno: “ušutkat”.