Psalam 93:1-5

93  Jehova je počeo kraljevati!+U uzvišenost je odjeven,+odjenuo se Jehova, snagom se opasao.+Čvrsto sada stoji zemlja,* ne može se poljuljati.+   Prijestolje tvoje čvrsto stoji od davnina,+ti si od vječnosti.+   Rijeke su podigle, Jehova,rijeke su podigle huku svoju,+rijeke podižu tutnjavu svoju.+   Jači od huke voda velikih, od moćnih valova pobješnjela mora,+Jehova je moćan na visini.+   Vrlo su pouzdane opomene* tvoje.+Svetost pristaje domu tvojemu,+ Jehova, u sve dane.+

Bilješke

Doslovno: “plodno tlo”.
Vidi bilješku za Ps 119:2.