Psalam 90:1-17

Molitva Mojsija, čovjeka Božjeg.+ 90  Jehova, ti si obitavalište naše+iz naraštaja u naraštaj.+   Prije nego su se gore rodile,+prije nego si zemlju+ i plodno tlo+ sazdao,*odvijeka i dovijeka ti si Bog.+   Čovjeka smrtnog u prah vraćaš+i govoriš: “Vratite se onamo, sinovi ljudski!”+   Jer tisuću je godina u očima tvojim kao dan jučerašnji kad prođe+i kao straža noćna.+   Ti ih odnosiš,+ oni su poput sna,+ujutro su kao trava zelena koja niče+   ujutro cvate i niče,+uvečer vene i suši se.+   Jer nestaje nas u gnjevu tvojemu,+smeteni smo zbog srdžbe tvoje.+   Naše si prijestupe stavio pred sebe,+naše grijehe tajne* pred svijetlo lice svoje.+   Jer svi su se dani naši primakli kraju svojemu zbog gnjeva tvojega,+godine su naše proletjele kao uzdah.+ 10  Dani naši traju sedamdeset godina,+a kod snažnijih osamdeset godina,+no samo nevolju i zlo donose,+jer brzo prolaze i mi odlijećemo.+ 11  Tko poznaje snagu gnjeva tvojega+i tko poznaje srdžbu tvoju, veliku kao i strah koji zaslužuješ?+ 12  Nauči nas tako brojiti dane naše+da steknemo srce mudro!+ 13  Vrati se, Jehova!+ Dokle će to trajati?+Sažali se na sluge svoje!+ 14  Nasiti nas ujutro milošću* svojom,+da kličemo radosno i veselimo se u sve dane svoje!+ 15  Obraduj nas za sve one dane kad si nam nevolju nanosio,+za sve one godine kad smo zlo gledali!+ 16  Neka se djelo tvoje pokaže slugama tvojim+i veličanstvenost tvoja na sinovima njihovim!+ 17  Neka dobrota* Jehove, Boga našega, bude na nama!+Daj da uspije djelo ruku naših,+daj da djelo ruku naših uspije!+

Bilješke

Doslovno: “u bolima porođajnim (trudovima) rodio”.
Ili: “grijehe kojih nismo svjesni”.
Ili: “vjernom ljubavi”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Ili: “krasota”.