Psalam 89:1-52

Maskil.* Psalam Etana Ezrahovca.+ 89  O milosti* Jehovinoj pjevat ću dovijeka.+Iz naraštaja u naraštaj objavljivat ću vjernost tvoju ustima svojim.+   Jer rekao sam: “Milost će poput građevine čvrste stajati dovijeka.+U nebesima si utvrdio vjernost svoju.”+   “Savez sam sklopio s izabranikom svojim,+zakleo sam se Davidu, sluzi svojemu:+   ‘Utvrdit ću potomstvo tvoje za sve vijeke+i sazdat ću prijestolje tvoje+ za sve naraštaje.’” (Sela)   Nebesa će hvaliti čudesno djelo tvoje, Jehova,+i vjernost tvoju na skupu svetih.   Jer tko se na nebu s Jehovom usporediti može?+Tko je Jehovi sličan među sinovima* Božjim?+   Prema Bogu neka strahopoštovanje imaju sveti s kojima je prisan!+Veličanstven je on i strah ulijeva svima koji su oko njega.+   Jehova, Bože nad vojskama,+tko je silan kao ti, Jah?+U svemu ti si vjeran.+   Ti vladaš uzdizanjem mora.+Kad more podiže valove svoje, ti ih smiruješ.+ 10  Ti si satro Rahaba,+ kao čovjeka nasmrt ranjena.+Snažnom mišicom svojom raspršio si neprijatelje svoje.+ 11  Nebo je tvoje+ i zemlja je tvoja,+tlo* i sve što je na njemu+ — ti si ih utemeljio.+ 12  Sjever i jug ti si stvorio,+Tabor+ i Hermon+ kliču radosno, hvaleći ime tvoje.+ 13  Mišica snažna tvoja je,+ruka je tvoja jaka,+desnica se tvoja uzdiže.+ 14  Pravednost i pravda temelj su prijestolja tvojega,+milost i istinoljubivost koračaju pred licem tvojim.+ 15  Sretan je narod koji zna za klicanje radosno.+Jehova, u svjetlu lica tvojega oni hode.+ 16  Zbog imena tvojega vesele se cijeli dan+i pravednost ih tvoja uzvisuje.+ 17  Jer ti si ljepota snage njihove,+milošću tvojom uzdiže se rog naš.+ 18  Jer od Jehove je štit naš+i od Sveca Izraelova kralj naš.+ 19  Tada si u viđenju govorio vjernim slugama svojim+i rekao:“Pomoć sam pružio junaku,+izabranika sam uzdigao iz naroda.+ 20  Našao sam Davida, slugu svojega,+svetim uljem svojim pomazao sam ga.+ 21  Snažna ruka moja bit će s njime,+ojačat će ga mišica moja.+ 22  Nikakav mu neprijatelj neće danak nametati,+sin nepravde neće ga tlačiti.+ 23  Pred njim sam razbio protivnike njegove,+udarce sam nanosio onima koji ga silno mrze.+ 24  Vjernost moja i milost moja s njim su,+zbog imena mojega uzdiže se rog njegov.+ 25  Na more sam stavio ruku njegovu,+na rijeke desnicu njegovu.+ 26  On mi govori: ‘Ti si Otac moj,+Bog moj+ i Stijena spasenja mojega.’+ 27  A ja ću ga prvorođencem učiniti,+najvišim među kraljevima zemaljskim.+ 28  Dovijeka ću sačuvati milost svoju prema njemu,+savez koji sam s njim sklopio nikada se neće raskinuti.+ 29  I potomstvo ću njegovo postaviti da stoji dovijeka+i prijestolje njegovo da traje kao dani nebeski.+ 30  Ako sinovi moji ostave zakon moj+i ako ne budu živjeli* po zakonskim odlukama mojim,+ 31  ako oskvrnu odredbe mojei ako se ne budu držali zapovijedi mojih, 32  morat ću prutom kazniti prijestup njihov+i udarcima krivnju njihovu.+ 33  Ali milost svoju neću mu uskratiti,+niti ću pogaziti vjernost svoju.+ 34  Neću oskvrnuti savez svoj,+riječ s usana svojih neću promijeniti.+ 35  Jednom sam se zakleo u svetosti svojoj,+Davidu neću lagati.+ 36  Potomstvo će njegovo biti vječno+i prijestolje njegovo kao sunce preda mnom.+ 37  Poput mjeseca stajat će čvrsto dovijeka,poput vjernog svjedoka na nebu.” (Sela) 38  A ti si ga odbacio i prezireš ga,+razgnjevio si se na pomazanika svojega.+ 39  Prezreo si savez sa slugom svojim,oskvrnuo si krunu* njegovu bacivši je na zemlju.+ 40  Porušio si sve kamene torove njegove,+utvrde si njegove u ruševine pretvorio.+ 41  Pljačkaju ga svi koji putem prolaze,+podsmijeh je postao susjedima svojim.+ 42  Uzdigao si desnicu protivnika njegovih,+razveselio si sve neprijatelje njegove.+ 43  A s mačem njegovim opet kao s neprijateljem postupaš+i ne daš mu da u boju napreduje.+ 44  Okončao si sjaj njegov+i prijestolje si njegovo na zemlju oborio.+ 45  Skratio si dane mladosti njegove,zaogrnuo si ga sramotom.+ (Sela) 46  Dokle ćeš se kriti, Jehova? Zar zauvijek?+Zar će srdžba tvoja kao vatra gorjeti?+ 47  Sjeti se koliki je životni vijek moj.+Zar si uzalud stvorio sve sinove ljudske?+ 48  Koji živi čovjek neće vidjeti smrti?+Može li dušu svoju iz ruke groba* izbaviti?+ (Sela) 49  Gdje su prijašnja djela milosti tvoje, Jehova,za koja si se zakleo Davidu u vjernosti svojoj?+ 50  Sjeti se, Jehova, sramote slugu svojih,+da u njedrima nosim sramotu naroda mnogih.+ 51  Sjeti se kako su se neprijatelji tvoji rugali, Jehova,+kako su se rugali koracima pomazanika tvojega!+ 52  Neka je blagoslovljen Jehova dovijeka! Amen! Amen!*+

Bilješke

Vidi bilješku za Ps 32:0.
Ili: “vjernoj ljubavi”. O izrazu “milost” u recima 1, 2, 14, 24, 28, 33 i 49 vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Ili: “anđelima”.
Doslovno: “plodno tlo”.
Doslovno: “hodili”.
Ili: “dijademu”.
Doslovno: “šeola”.
Vidi bilješku za Ps 41:13.