Psalam 84:1-12

Upravitelju, za gitit.*+ Psalam sinova Korahovih. Napjev. 84  Kako ljubim veličanstveno prebivalište tvoje,+Jehova nad vojskama!+   Duša moja čezne i gine za dvorištima Jehovinim.+Srce moje i tijelo moje radosno kliču Bogu živome.+   I ptica nalazi domi lastavica sebi gnijezdogdje polaže mlade svoje— veličanstveni žrtvenik tvoj, Jehova nad vojskama, Kralju moj i Bože moj!   Sretni su oni koji prebivaju u domu tvojemu!+Oni te hvale bez prestanka.+ (Sela)   Sretni su ljudi kojima je snaga u tebi,+kojima srce čezne ići putevima što vode u dom tvoj.+   Prolazeći dolinom suhom gdje grmovi bake* rastu,+u izvor je pretvaraju.Blagoslovima se učitelj+ zaodijeva.   Idu dalje i obnavljaju snagu,+svaki se pojavljuje pred Bogom na Sionu.+   Jehova, Bože nad vojskama, čuj molitvu moju,+prikloni uho svoje, Bože Jakovljev!+ (Sela)   Vidi, Bože, štite naš,+i pogledaj lice pomazanika svojega!+ 10  Jer bolje je provesti jedan dan u dvorištima tvojim nego tisuću dana drugdje.+Radije ću stajati na pragu doma Boga svojega+nego boraviti u šatorima zla.+ 11  Jer Jehova Bog je sunce+ i štit,+milost i čast on ukazuje.+Jehova neće uskratiti nikakvoga dobra onima koji žive* čestito.*+ 12  Jehova nad vojskama, sretan je čovjek koji se u tebe uzda!+

Bilješke

Vidi bilješku za Ps 8:0.
Vidi bilješku za 2Sa 5:23.
Doslovno: “hode”.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.