Psalam 51:1-19

Upravitelju. Napjev Davidov. Kad je Davidu došao prorok Natan nakon što je David legao s Bat-Šebom.+ 51  Smiluj mi se, Bože, po milosti* svojoj!+Po velikome milosrđu svojemu izbriši prijestupe moje!+   Posve me operi od prijestupa mojega,+očisti me od grijeha mojega!+   Jer ja znam prijestupe svoje,+grijeh je moj stalno preda mnom.+   Tebi, tebi sam zgriješio+i učinio ono što je zlo u očima tvojim,+a ti si pravedan kad govoriš+i čist kad sudiš.+   Evo, u prijestupu sam rođen,+u grijehu me začela majka moja.+   Evo, ti se raduješ kad je istina u srcu.+Daj mi da u nutrini svojoj spoznam pravu mudrost!+   Izopom me očisti od grijeha, da budem čist,+operi me, da budem bjelji od snijega!+   Daj mi da čujem radost i veselje,+da se obraduju kosti koje si slomio!+   Okreni lice svoje od grijeha mojih,+izbriši sve prijestupe moje!+ 10  Stvori u meni čisto srce, Bože,+i stavi u mene novi duh, duh postojan!+ 11  Nemoj me odbaciti od lica svojega+i sveti duh svoj nemoj uzeti od mene!+ 12  Vrati mi radost spasenja svojega+i probudi u meni želju da vršim volju tvoju!+ 13  Poučit ću prijestupnike putevima tvojim,+da se grešnici k tebi vrate.+ 14  Izbavi me od krivnje za krv,+ Bože, Bože spasenja mojega,+da bi jezik moj radosno objavljivao pravednost tvoju!+ 15  Jehova, otvori ove usne moje,+da bi usta moja objavljivala hvalu tvoju!+ 16  Jer žrtva ti nije mila — inače bih ti je dao,+paljenice cijele nisu ti po volji.+ 17  Žrtva je Bogu duh slomljen.+Srce slomljeno i satrveno, Bože, nećeš prezreti.+ 18  Po milosti svojoj učini dobro Sionu,+izgradi zidove jeruzalemske!+ 19  Tada će ti biti mile žrtve pravednosti,+žrtva paljenica i cijela žrtva.+Junci će se tada prinositi na žrtveniku tvojemu.+

Bilješke

Ili: “vjernoj ljubavi”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.