Psalam 41:1-13

Upravitelju. Napjev Davidov. 41  Sretan je onaj tko obzirno postupa prema ubogome,+u dan nevolje Jehova će ga izbaviti.+   Jehova će ga zaštititi i na životu sačuvati.+Bit će proglašen sretnim na zemlji+i ti ga nećeš predati duši neprijatelja njegovih.+   Jehova će ga okrijepiti na bolesničkoj postelji.+Brinut ćeš za njega* u bolesti njegovoj.+   A ja sam rekao: “Jehova, smiluj mi se!+Izliječi dušu moju, jer sam ti zgriješio!”+   A neprijatelji moji zlo o meni govore:+“Kada će umrijeti i kada će ime njegovo nestati?”   I dođe li tko da me vidi, neistinu govori srce njegovo,+on prikuplja zlo,potom izlazi i vani o tome govori.+   Složno protiv mene svi mrzitelji moji šapću jedan drugome,+zlo mi smišljaju:+   “Zlo se izlilo na njega.+Sad kad je legao, više neće ustati.”+   Pa i čovjek koji je bio u miru sa mnom, u kojeg sam se pouzdao,+koji je jeo kruh moj,+ podigao se* na mene.+ 10  A ti, Jehova, smiluj mi se i daj mi da ustanem,+da im mogu vratiti!+ 11  Po tome znam da sam ti drag,jer neprijatelj moj ne kliče pobjednički nada mnom.+ 12  A mene si zbog čestitosti* moje podržao+i stavit ćeš me da budem pred licem tvojim dovijeka.+ 13  Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov,+odvijeka i dovijeka!+Amen! Amen!*+

Bilješke

Doslovno: “Preobrazit ćeš cijelu postelju njegovu”.
Doslovno: “podigao je petu”.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
Hebrejska riječ “amen” znači “tako je”, “neka bude tako”.