Psalam 36:1-12

Upravitelju. Od sluge Jehovinog, Davida. 36  Zlome prijestup govori u srcu njegovu,+nema straha Božjeg pred očima njegovim.+   Jer previsoko misli o samome sebi+da bi uvidio prijestup svoj i zamrzio ga.+   Riječi su usta njegovih zlo i prijevara,+više nije dovoljno razborit* da bi dobro činio.+   Zlo smišlja na postelji svojoj.+Stoji na putu koji nije dobar.+Zlo ne odbacuje.+   Jehova, tvoja je milost* do nebesa,+do oblaka je vjernost tvoja.+   Pravednost je tvoja poput gora tvojih, Bože,+zakon je tvoj bezdan vodeni.+Čovjeka i životinju ti spašavaš, Jehova.+   Kako je dragocjena milost* tvoja, Bože!+U sjeni krila tvojih sinovi ljudski utočište nalaze.+   Obilno piju izobilje kuće tvoje,+bujicom užitaka svojih ti ih napajaš.+   Jer u tebe je izvor života,+tvojom svjetlošću mi vidimo svjetlost.+ 10  Neka milost* tvoja ostane na onima koji te poznaju+i pravednost tvoja na onima koji su čestita srca!+ 11  Ne daj da na mene dođe noga ohola,+i ruka zlih neka me ne učini lutalicom!+ 12  Gle, padaju oni koji zlo čine,+oboreni bivaju i ne mogu ustati!+

Bilješke

Vidi bilješku za izraz “razboritost” u Izr 1:3.
Ili: “vjerna ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Ili: “vjerna ljubav”.
Ili: “vjerna ljubav”.