Psalam 27:1-14

Psalam Davidov. 27  Jehova je svjetlost moja+ i spasenje moje.+Koga da se bojim?+Jehova je tvrđava života mojega.+Pred kime da strepim?+   Kad su mi se zlotvori približili da mi tijelo izjedu+— protivnici moji i neprijatelji moji+posrnuli su i pali.+   Da se tabor protiv mene utabori,+srce se moje neće bojati.+Da se rat protiv mene podigne,+i tada bih se u Boga uzdao.+   Za jedno molim Jehovu,+samo to tražim,+da živim u domu Jehovinu sve dane života svojega,+kako bih promatrao dobrotu* Jehovinu+i divio se hramu njegovu.+   Jer u dan nevolje zaklonit će me u skrovištu svojemu,+sakrit će me u skrovitom zaklonu, u šatoru svojemu,+visoko na stijenu postavit će me.+   Zato će se glava moja izdignuti visoko iznad neprijatelja mojih koji su svuda oko mene+i prinosit ću u šatoru njegovu na žrtvu poklike radosne,+pjevat ću Jehovi i pjesmom ga hvaliti.+   Čuj, Jehova, kad zovem glasom svojim,+smiluj mi se i usliši me!+   Srce moje ponavlja zapovijed tvoju: “Tražite lice moje!”+Jehova, tražit ću lice tvoje.+   Ne okreći od mene lice svoje!+Ne odbacuj u gnjevu slugu svojega!+Budi pomoć moja!+Ne napuštaj me i ne ostavljaj me, Bože spasenja mojega!+ 10  Ako me otac i majka ostave,+Jehova će me prihvatiti.+ 11  Pouči me, Jehova, putu svojemu+i vodi me stazom čestitosti da zaštićen budem od neprijatelja svojih! 12  Nemoj me predati duši protivnika mojih,+jer na mene su ustali lažni svjedoci+i onaj iz kojega nasilje izbija!+ 13  Da nisam vjerovao da ću vidjeti dobrotu Jehovinu u zemlji živih, gdje bih sad bio?+ 14  Uzdaj se* u Jehovu,+ budi hrabar i neka jako bude srce tvoje!+Uzdaj se u Jehovu!+

Bilješke

Ili: “krasotu”.
Ili: “Polaži nadu”.