Psalam 20:1-9

Upravitelju. Napjev Davidov. 20  Neka te usliši Jehova u dan nevolje!+Neka te zaštiti ime Boga Jakovljeva!+   Neka ti pomoć pošalje sa svetoga mjesta+i podupre te sa Siona!+   Neka se sjeti svih žrtvenih darova tvojih+i neka prihvati ugojenu žrtvu paljenicu tvoju!+ (Sela)   Neka ti dade po želji srca tvojega+i neka ispuni sve namjere tvoje!+   Radosno ćemo klicati zbog spasenja tvojega+i u ime Boga svojega podignut ćemo zastave svoje.+Neka ispuni Jehova sve molbe tvoje!+   Sada znam da Jehova spašava pomazanika svojega.+Uslišava ga sa svetih nebesa svojih+spasonosnim junaštvima desnice svoje.+   Jedni govore o kolima, drugi o konjima,+a mi ćemo govoriti o imenu Jehove, Boga svojega.+   Oni se ruše i padaju,+a mi ustajemo i uspravno stojimo.+   Jehova, spasi kralja!+Uslišit će nas u dan kad ga prizovemo.+

Bilješke