Psalam 150:1-6

150  Hvalite Jaha!+Hvalite Boga u svetome mjestu njegovu!+Hvalite ga vi koji ste pod svodom nebeskim što ga je sila njegova načinila!+   Hvalite ga zbog velikih djela njegovih!+Hvalite ga zbog silne veličine njegove!+   Hvalite ga zvucima roga!+Hvalite ga psaltirom i harfom!+   Hvalite ga defom+ i plesom u kolu!+Hvalite ga žicama+ i frulom!+   Hvalite ga činelama skladna zvuka!+Hvalite ga činelama koje zveče!+   Sve što diše neka hvali Jaha!+Hvalite Jaha!+

Bilješke