Psalam 15:1-5

Napjev Davidov. 15  Jehova, tko će biti gost u šatoru tvojemu?+Tko će prebivati na svetoj gori tvojoj?+   Onaj tko živi* čestito*+ i postupa pravedno+i istinu govori u srcu svojemu.+   On ne kleveće jezikom svojim.+Nikakvo zlo ne čini bližnjemu svojemu+i ne govori sramotno o prijatelju svojemu.+   Oči njegove odbacuju onoga tko prezir zaslužuje,+a čast iskazuje onima koji se boje Jehove.+Zakletvu svoju ne mijenja, makar mu i na štetu bila.+   Novac svoj ne daje uz kamate+i mito protiv nevinoga ne uzima.+Tko tako čini, nikad neće posrnuti.+

Bilješke

Doslovno: “hodi”.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.