Psalam 149:1-9

149  Hvalite Jaha!+Pjevajte Jehovi pjesmu novu,+hvalu njegovu na skupu vjernih slugu njegovih!+   Neka se raduje Izrael Velikom Tvorcu svojemu,+sinovi Siona neka se vesele Kralju svojemu!+   Neka hvale ime njegovo plesom!+Na defu i harfi neka mu sviraju!+   Jer Jehova se raduje narodu svojemu.+Krotke on spasenjem ukrašava.+   Neka se vjerne sluge njegove raduju u slavi,neka kliču radosno na posteljama svojim!+   Neka se pjesme koje Boga veličaju čuju iz grla njihova,+a mač dvosjekli neka bude u ruci njihovoj,+   da izvrše osvetu nad narodima,+da kazne plemena,+   da u lance stave kraljeve njihove+i u okove željezne slavne ljude njihove,   da izvrše na njima presudu zapisanu!+Čast takva pripada svima koji su mu vjerni.+Hvalite Jaha!+

Bilješke