Psalam 148:1-14

148  Hvalite Jaha!+Hvalite Jehovu s nebesa,+hvalite ga u visinama!+   Hvalite ga, svi anđeli njegovi!+Hvali ga, sva vojsko njegova!+   Hvalite ga, sunce i mjeseče!+Hvalite ga, sve zvijezde sjajne!+   Hvalite ga, nebesa nad nebesima+i vode nad nebesima!+   Neka hvale ime Jehovino,+jer on je zapovjedio, i stvoreni su!+   Postavio ih je da stoje zauvijek, za sve vijeke.+Odredio je zakon, koji neće proći.+   Hvalite Jehovu sa zemlje,+velike životinje morske i svi bezdani vodeni,+   vatro i tučo, sniježe i dime gusti,+vjetre olujni, koji izvršavaš riječ njegovu,+   gore i svi bregovi,+voćke i svi cedri,+ 10  životinje divlje i sve životinje domaće,+stvorenja gmižuća i ptice krilate,+ 11  kraljevi zemaljski+ i svi narodi,knezovi+ i svi suci zemaljski,+ 12  mladići+ i djevojke,+starci+ i djeco!+ 13  Neka svi hvale ime Jehovino,+jer je samo njegovo ime nedostižno visoko!+Čast njegova nadvisuje zemlju i nebo.+ 14  On će uzdignuti rog naroda svojega,+hvalu svih koji su mu vjerni,+sinova Izraelovih, naroda koji mu je blizak.+Hvalite Jaha!+

Bilješke