Psalam 146:1-10

146  Hvalite Jaha!+Hvali Jehovu, dušo moja!+   Hvalit ću Jehovu cijeloga života svojega!+Pjesmom ću hvaliti Boga svojega dokle god me bude!+   Ne uzdajte se u dostojanstvenike,+niti u kojega drugog čovjeka zemaljskog, od kojega nema spasenja!+   Duh* njegov iziđe,+ a on se u prah svoj vraća+u taj dan propadnu misli njegove.+   Sretan je onaj kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev,+koji se uzda u Jehovu, Boga svojega,+   Tvorca neba i zemlje+i mora, i svega što je u njima,+onoga koji se uvijek istine drži,+   koji udjeljuje pravdu onima kojima se krivo čini,+koji daje kruha gladnima.+Jehova oslobađa svezane.+   Jehova otvara oči slijepima.+Jehova uspravlja pognute.+Jehova ljubi pravednike.+   Jehova čuva došljake,+djetetu bez oca i udovici pomaže,+a zlima+ kvari puteve.+ 10  Jehova će biti kralj dovijeka,+Bog će tvoj, Sione, kraljevati iz naraštaja u naraštaj.+Hvalite Jaha!+

Bilješke

Ili: “Životna sila”.