Psalam 144:1-15

Psalam Davidov. 144  Neka je blagoslovljen Jehova, Stijena moja+— koji ruke moje uči boju+i prste moje ratu —   dobrotvor* moj i tvrđava moja,+moja sigurna utvrda gorska i izbavitelj moj,+štit moj,+ utočište moje,+onaj koji mi pokorava narode!+   Jehova, što je čovjek da se na njega obazireš,+sin čovjeka smrtnog+ da za njega mariš?   Čovjek je kao dah,+dani su njegovi kao sjena koja prolazi.+   Jehova, nagni nebesa svoja i siđi,+dotakni gore da se zadime!+   Sijevni munjom da raspršiš neprijatelje,+pošalji strijele svoje da ih smeteš!+   Pruži ruke svoje s visine,+oslobodi me i izbavi me iz voda velikih,+iz ruke tuđinaca,+   čija usta neistinu govore+i čija je desnica desnica lažljiva!+   Bože, pjevat ću ti pjesmu novu.+Na glazbalu s deset žica svirat ću tebi,+ 10  koji spasenje daješ kraljevima,+koji izbavljaš Davida, slugu svojega, od mača pogubna.+ 11  Oslobodi me i izbavi me iz ruke tuđinaca,+čija usta neistinu govore+i čija je desnica desnica lažljiva,+ 12  i koji govore: “Sinovi su naši kao biljke mlade, odrasle već u mladosti svojoj,+a kćeri naše kao stupovi ugaoni, isklesani kao u palačama. 13  Žitnice su naše pune, obiluju žitom svakovrsnim.+Stada ovaca naših namnožila su se na tisuće puta, deset tisuća puta, po mjestima našim. 14  Krave su naše steone, a nijednoj tkivo ne puca i nijedna ne pobacuje.+Nema vike na trgovima našim.+ 15  Sretan je narod kojemu je tako!”Sretan je narod kojemu je Bog Jehova!+

Bilješke

Ili: “vjerna ljubav moja”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.