Psalam 143:1-12

Napjev Davidov. 143  Jehova, čuj molitvu moju,+prikloni uho usrdnoj molbi mojoj!+U vjernosti svojoj usliši me po pravednosti svojoj!+   Ne idi na sud sa slugom svojim,+jer nitko živ ne može biti pravedan pred tobom!+   Jer neprijatelj progoni dušu moju,+bacio je na zemlju život moj.+Zbog njega prebivam na mjestima mračnim kao oni što su mrtvi odavna.+   Duh je moj klonuo u meni,+srce je moje obamrlo u nutrini mojoj.+   Sjećam se davnih dana,+razmišljam o svim djelima tvojim,+zanimam se za djelo ruku tvojih.+   U molitvi širim ruke svoje k tebi,+duša je moja kao zemlja sasušena što žeđa za tobom.+ (Sela)   Požuri, usliši me, Jehova!+Nestaje života* u meni.+Ne okreći od mene lice svoje,+da ne postanem kao oni što u jamu odlaze!+   Ujutro mi objavi milost* svoju,+jer u tebe se uzdam!+Pokaži mi put kojim trebam ići,+jer k tebi podižem dušu svoju!+   Izbavi me od neprijatelja mojih, Jehova!+Kod tebe zaklon tražim.+ 10  Nauči me vršiti volju tvoju,+jer ti si Bog moj!+Duh je tvoj dobar,+neka me vodi zemljom čestitosti!+ 11  Zbog imena svojega,+ Jehova, sačuvaj me na životu!+U pravednosti svojoj+ izvedi dušu moju iz tjeskobe!+ 12  U milosti* svojoj satri* neprijatelje moje,+pobij sve protivnike duše moje,+jer ja sam sluga tvoj!+

Bilješke

Doslovno: “duha”.
Ili: “vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Ili: “vjernoj ljubavi”.
Doslovno: “ušutkaj”.