Psalam 140:1-13

Upravitelju. Napjev Davidov. 140  Izbavi me, Jehova, od ljudi zlih,+sačuvaj me od čovjeka nasilna,+   od onih koji pakosti smišljaju u srcu svojemu,+koji po cijeli dan ratove zameću!+   Naoštrili su jezik svoj kao zmija,+otrov ljutice rogate pod usnama je njihovim.+ (Sela)   Čuvaj me, Jehova, od ruku zloga,+sačuvaj me od čovjeka nasilna,+od onih koji smišljaju kako da sapletu korake moje!+   Oni koji sami sebe uzvisuju potajno su mi namjestili zamku,+užad su kao mrežu raširili pored puta.+Stupice su mi postavili.+ (Sela)   Govorim Jehovi: “Ti si Bog moj.+Prikloni uho, Jehova, glasu usrdnih molitvi mojih!”+   Jehova, Gospodine Svevišnji,+ snago spasenja mojega,+zaklonio si glavu moju u dan rata.+   Nemoj, Jehova, ispuniti želje zlome!+Nemoj podržati spletke njegove, da se ne uzvisi!+ (Sela)   Glave onih što me okružuju+neka pokrije nevolja koju spominju usne njihove!+ 10  Neka ugljevlje užareno na njih padne!+Neka u vatru padnu,+ u jame vodom ispunjene, da ne ustanu!+ 11  Neka se ne utvrdi na zemlji onaj tko se riječima razmeće!*+Čovjeka nasilnika neka zlo progoni i udara!+ 12  Dobro znam da će Jehova dati+pravicu nevoljniku i pravdu siromasima.+ 13  Zaista će pravednici zahvaljivati imenu tvojemu,+čestiti će prebivati pred licem tvojim.+

Bilješke

Ili: “klevetnik”.